mobile

10 milionów złotych dla Bielan

Rada m. st. Warszawy przyznała 25 czerwca Bielanom dodatkowe ponad 10 mln złotych. Zostaną one przeznaczone m.in. na edukację, sport, przedsięwzięcia kulturalne, ochronę środowiska i remonty placówek oświatowych. To kolejne pieniądze zdobyte przez Zarząd Dzielnicy Bielany kierowany przez burmistrza Tomasza Mencinę.

TAGI
10 milionów złotych dla Bielan

„W marcu udało nam się zwiększyć nakłady inwestycyjne o ponad 26 mln złotych, a także wprowadzić do budżetu 6 ważnych inwestycji, od dawna oczekiwanych przez bielańczyków. Teraz pozyskaliśmy kolejne 10,4 mln złotych, dzięki którym uda nam się zintensyfikować działania i poprawić jakość życia naszych mieszkańców” – mówi Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.

Przyznane 10.426.000 zł zostaną przeznaczone na bieżące wydatki oraz kolejne inwestycje w dzielnicy.

Na wydatki bieżące do budżetu wpłynęło 8.736.000 zł. W ramach tych wydatków największa kwota zostanie przeznaczona na edukację, bo aż 4.739.000zł. Poza kosztami bieżącego funkcjonowania oraz doposażenia szkół i placówek edukacyjnych, będą przeprowadzone także drobne remonty szkół i przedszkoli.

Natomiast 1.620.000 zł zostanie przeznaczonych na remonty chodników i dróg dojazdowych oraz pielęgnację i rekultywację terenów zielonych podległych Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami oraz utrzymanie dróg gminnych (220.000zł).

560.000 zł otrzyma Wydział Ochrony Środowiska, które przeznaczy m.in. na renowację Stawów Brustmana i Potoku Bielańskiego (240.000 zł), remont mostku na Kępie Potockiej i ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Estrady. W ramach tych funduszy będą przeprowadzone także konserwacje i naprawy placów zabaw oraz stojaków rowerowych i siłowni plenerowych na Bielanach.

Dzięki dodatkowym 600.000 zł Ochrona Zdrowia i Opieki Społecznej będzie mogła przeprowadzić remont lokalu, w którym mieści się Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. W ramach tych pieniędzy możliwe będzie także przeznaczenie aż 100.000 zł na realizację programów aktywizujących bielańskich seniorów.

Na przedsięwzięcia kulturalne zostanie przeznaczonych 611.000zł, w tym m.in. na imprezy plenerowe oraz wspieranie inicjatyw lokalnych, a także rozszerzenie całorocznego programu imprez dla wszystkich grup wiekowych realizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury. Natomiast na bieżące funkcjonalnie Centrum Rekreacyjno-Sportowego, wydarzenia sportowe i zakup sprzętu sportowego przydzielono 350.000 zł.

W ramach tych wydatków zostanie także doposażony i poprawiony system informatyczny Urzędu Dzielnicy Bielany oraz zakupione niezbędne programy (m.in. iGeoPlan). Na ten cel zarezerwowano 256.000 zł.

W ramach pozyskanego dodatkowego budżetu na inwestycje zostanie przeznaczony 1.690.000 zł.

W ramach tych pieniędzy zostaną zwiększone nakłady na cztery inwestycje. O 250.000 zł zwiększył się budżet na przebudowę ul. Aspekt na odcinku ul. Bajana do ul. Renesansowej (etap I inwestycji). Natomiast po 300.000zł zwiększyły się budżety modernizacji trzech przedszkoli: nr 236 przy ul. Fontany 2, nr 181 przy ul. Pruszyńskiego 5 oraz nr 39 przy ul. Doryckiej 1.

Zostaną zrealizowane także dwie nowe inwestycje: zostanie przebudowany plac zabaw w przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9 (koszt 300.000 zł ) oraz rozbudowany plac zabaw przy ul. Lindego 14 (koszt 140.000 zł).

Ponadto zostanie przeznaczonych 100.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury.

 

mat. prasowe


 


 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda