mobile
REKLAMA

6 mln zł dofinansowania Unii Europejskiej dla pałacyku Konopackiego

Warszawski pałacyk Konopackiego jest jednym z projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Informacja prasowa
6 mln zł dofinansowania Unii Europejskiej dla pałacyku Konopackiego

Wniosek o dofinansowanie projektu m.st. Warszawy pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi” został złożony w 2017 r. Projekt został pozytywnie oceniony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, jednak wtedy zabrakło środków a dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych przedsięwzięć. Pod koniec marca br. alokacja w ramach konkursu zwiększyła się, w związku z czym projekt Warszawy otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych.

Głównym celem tego projektu była aktywizacja społeczna i gospodarcza części warszawskiej Pragi, tzw. Nowej Pragi, poprzez modernizację zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej oraz zagospodarowanie jego otoczenia.

Przez kilkadziesiąt lat obiekt nie był użytkowany z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Aby przywrócić dawną świetność pierwszemu murowanemu obiektowi na Nowej Pradze, pochodzącemu z XIX w. i wpisanemu do rejestru zabytków, przeprowadzono kompleksowe prace modernizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Pod koniec 2020 r. remont pałacyku został zakończony jednym z flagowych przedsięwzięć zaplanowanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Realizujemy program rewitalizacji Pragi, remont pałacyku Konopackiego to przykład naszego podejścia do zabytków architektury w tej dzielnicy. Pieniądze europejskie są znaczącym wsparciem naszych projektów, szczególnie w czasie mniejszych wpływów do budżetu miasta – mówi zastępca prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Już niebawem budynkiem zaopiekuje się Dom Kultury Praga, a mieszkańcy zyskają nową funkcjonalną przestrzeń do spotkań i rozwijania swoich zainteresowań.

Obecnie trwają zakupy w ramach tzw. pierwszego wyposażenia, część została już dostarczona. Trwają dalsze zakupy.

Ponieważ Miasto wyłożyło już pieniądze na odnowienie pałacyku, to dofinansowanie w wysokości 6 mln zł częściowo pokryje te koszty, ale zostanie także przeznaczone na dalsze projekty w ramach rewitalizacji Pragi.  

Informacja o dofinansowania projektu znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/kolejne-projekty-rewitalizacyjne-z-dofinansowaniem-z-unii-europejskiej/

Fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, Wikimedia 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda