mobile

Budowa stacji referencyjnej na Pradze-Południe

Przy ul. Grochowskiej, na wysokości ul. Kickiego, pojawiła się referencyjna stacja monitoringu jakości powietrza. Urządzenie zlokalizowane przy ruchliwej ulicy będzie mierzyć stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz tlenków azotu. Wyniki będą dostępne już jesienią, na stronie Warszawskiego Indeksu Powietrza, po zakończeniu testów.

inf. prasowa
Budowa stacji referencyjnej na Pradze-Południe

W ramach rozbudowy warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza stolica planuje uruchomienie dwóch nowych stacji referencyjnych w mieście – jedną już działającą w trybie testowym na Pradze-Południe, drugą w Śródmieściu. Będą one wybudowane w standardzie stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

 

Warszawski Indeks Powietrza

Obecnie Warszawski Indeks Powietrza (WIP) opiera się na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego GIOŚ, obejmującego na terenie Warszawy sześć stacji wykonujących pomiary automatyczne pyłów zawieszonych P10 i PM 2,5 oraz tlenków azotu.

 

Dlaczego budujemy urządzenia przy ulicach?

Wybudowane właśnie urządzenie przy ul. Grochowskiej 244a jest stacją typu komunikacyjnego - mierzącą zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Stacja mieści się w pasie drogowym ruchliwej ulicy, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. W pobliżu maszyny nie może rosnąć wysoka zieleń, ponieważ ingeruje w wyniki pomiarów. Właśnie dlatego miejscy ogrodnicy przesadzili niewielkie drzewo zlokalizowane w obszarze inwestycji. Teraz klon srebrzysty rośnie zdrowo przy ul. Grochowskiej 262. Natomiast obok stacji przygotowano już miejsce pod projektowaną nową, niższą i sprzyjającą stacji formę zieleni. Przez cały sierpień specjaliści będą wykonywać testy funkcjonalności urządzenia. Już we wrześniu wyniki pomiarów będzie można śledzić na bieżąco w Internecie, m.in. na stronie Warszawskiego Indeksu Powietrza.

Druga stacja referencyjna pojawi się przy al. Solidarności 83/89, niedaleko pl. Bankowego. Stolica rozstrzygnęła właśnie przetarg. Urządzenie stanie w centrum miasta do końca bieżącego roku.

Warszawskie stacje wesprą system Państwowego Monitoringu Środowiska, dlatego lokalizacje praskiej i śródmiejskiej stacji zostały uzgodnione z GIOŚ. Przy wyborze miejsca uwzględniono wytyczne GIOŚ, które dla stacji komunikacyjnych wymagają spełnienia m.in. takich warunków, jak duże natężenie ruchu samochodów, w tym ciężarówek i autobusów, oraz pieszych, tworzenie się korków ulicznych oraz niekorzystne warunki przewietrzania ulicy, którym sprzyja ciągła zabudowa budynkami wielopiętrowymi.

 

Rozbudowa systemu o 170 czujników

Miasto prowadzi dialog techniczny, który poprzedza postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Celem dialogu jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia. To umożliwi ostateczne zakończenie prac nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę zamówienia. Wykonawca systemu będzie odpowiedzialny też za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej, a także aplikacji mobilnej.

Rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Miastu zależy na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę IT i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych - poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną. Łączny koszt budowy systemu wyniesie 4-5 mln zł. Środki będą pochodzić z projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Pomiar w stolicy i gminach ościennych

Czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenie ościennych gmin partnerskich. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.

 

Warszawa coraz dokładniej bada jakość powietrza

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Powstanie kompletny system informowania o jakości powietrza, dzięki któremu mieszkańcy otrzymają rzetelną, aktualną informację o stanie powietrza.

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda