mobile
REKLAMA

Czy będzie więcej koszy na śmieci?

Kwestia czystości naszych ulic, chodników, podwórek zawsze wzbudza wiele emocji. To, swojego rodzaju, niekończąca się opowieść. I nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek miało się to zmienić. Zawsze część osób będzie zadowolona, część nie. Czy mamy wystarczającą ilość koszy na śmieci, czy są dostatecznie często opróżniane? – Temat rzeka.

Informacja prasowa
Czy będzie więcej koszy na śmieci?

A co w tym temacie dzieje się na Ochocie? - Sprawą zajęła się dzielnicowa Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Radni – członkowie komisji poinformowali, że mieszkańcy narzekają, że przyuliczne kosze na Ochocie są przepełnione, a śmieci walają się po ulicy. Problem ten występuje szczególnie w miejscach bardziej uczęszczanych, jak skrzyżowania ulic, a nasila się zwłaszcza w weekendy, kiedy odpady na ogół nie są odbierane wcale lub są odbierane tylko sporadycznie, z wybranych miejsc. W opinii wielu mieszkańców Ochota odróżnia się pod tym względem na niekorzyść od innych dzielnic.

Ciekawe dane dotyczą częstotliwości opróżniania koszy. Z danych z uchwały budżetowej Rady Miasta wynikło, że w całej Warszawie jest blisko 12 000 koszy. Mamy tu wykazaną liczbę zamówionych opróżnień w całym mieście i średni koszt. Z danych tych wynika, że każdy kosz jest opróżniany w Warszawie ok. 541 razy w roku czyli ok. 1,5 raza dziennie, łącznie z weekendami i świętami. Na podstawie danych uzyskanych z odpowiedzi na interpelację w 2019 r. wynika, że na Ochocie są 864 kosze, 244 przy ulicach i 620 w parkach i są one opróżniane od 3 do 6 razy w tygodniu średnio 0,42 -0,86 raza dziennie czyli 2-3 razy rzadziej niż statystycznie w Warszawie. Stąd różnica zauważalna przez mieszkańców, że kosze są częściej niż gdzie indziej zapełnione i wymagałyby częstszego opróżniania.

Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, kierując się istotnym interesem społecznym, zwróciła się do Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z wnioskiem o:

- wyasygnowanie dodatkowych środków na opróżnianie koszy na śmieci, zlokalizowanych przy ulicach i na terenach zieleni, znajdujących się we władaniu jednostek organizacyjnych dzielnicy;

- przygotowanie stosownego projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu dzielnicy na 2022 rok;

- spowodowanie istotnego zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów, tak aby kosze były opróżniane średnio co najmniej raz dziennie przez wszystkie dni w tygodniu, w tym również w dni

wolne od pracy i dni świąteczne, a w miejscach, gdzie okaże się to nadal niewystarczające – dwa razy dziennie.

Pula środków przeznaczonych na opróżnianie przyulicznych i parkowych koszy na śmieci na terenach zarządzanych przez władze Ochoty należy do najmniejszych wśród wszystkich dzielnic Warszawy. Zgodnie z załącznikiem dzielnicowym do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. ma ona wynieść 132.000 zł. Za tę kwotę planowane jest zamówienie wykonania 67.080 odbiorów odpadów. Daje to najniższy wśród stołecznych dzielnic średni koszt pojedynczego opróżnienia kosza, wynoszący 2 zł za sztukę.

Kosze na śmieci na Ochocie są więc opróżniane około dwa-trzy razy rzadziej od przeciętnej dla całego miasta, i to mimo że usługa jest w naszej dzielnicy zdecydowanie tańsza niż w innych dzielnicach, a także kosztuje mniej od przeciętnych kosztów w skali Warszawy.

Wydaje się, że rozwiązaniem problemu mogłoby być zwiększenie finansowania odbioru odpadów i częstsze opróżnianie koszy. Być może potrzebne byłyby również zmiany w rozmieszczeniu koszy na śmieci: przeniesienie tych, które są mniej wykorzystywane, w pobliże miejsc, gdzie obecnie kosze szybko się zapełniają.

Burmistrz Ochoty – Dorota Stegienka zauważa: „To jest problem, z którym musimy się zmierzyć. Urząd, z pewnością, nie pozostanie „głuchy” na zgłoszenia mieszkańców dotyczące czystości w dzielnicy. Już zostały uruchomione działania, mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie”.

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska jest na etapie analizy sytuacji pod kątem możliwości dostawienia dodatkowych koszy i zwiększenia częstotliwości ich opróżniania, co, oczywiście, wiąże się ze zwiększeniem nakładów na ten cel.

Fot. UD Ochota

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda