mobile

Dolinka Służewska – zaproszenie na spotkanie podsumowujące konsultacje

W poniedziałek, 30 listopada, o godz. 18.00, w Służewskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie zagospodarowania Parku Dolina Służewska. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie koncepcja wynikowa, którą projektanci przygotowali na podstawie wniosków z konsultacji.

Dolinka Służewska – zaproszenie na spotkanie podsumowujące konsultacje

Mieszkańcom przedstawione zostały 3 różne koncepcje zagospodarowania parku, które były prezentowane w Służewskim Domu Kultury, na stronach internetowych a także podczas festiwalu "Dzielnica Kultury Mokotów". Uwagi można było  zgłaszać podczas spotkań warsztatowych, a także za pomocą maili i specjalnych pocztówek.

Urząd Dzielnicy Mokotów otrzymał 1491 podpisanych formularzy, 199 ankiet, 74 pocztówki konsultacyjne, a także 222 wiadomości e-mail, w których mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby dotyczące zagospodarowania Parku Dolina Służewska.

Najważniejsze wnioski z konsultacji

    Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zebranych uwag i opinii mieszkańców Dzielnicy Mokotów stwierdzić należy, że spośród blisko 2.100 otrzymanych głosów zdecydowana większość jest zadowolona z obecnego stanu zachowania parku. Bardzo silnie akcentowana jest potrzeba zachowania wartości przyrodniczo-krajobrazowych, jako najcenniejszych elementów parku, przy oczekiwaniach dotyczących wzbogacenia elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, toalety) oraz uporządkowania układu ciągów pieszych.
    Duża liczba uwag dotyczyła konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa w parku, co w przypadku działań inwestycyjnych przekłada się na konieczność wykonania oświetlenia parkowego (w szczególności w przejściu pod ulica Puławską), przy czym podnoszone były obawy związane z negatywnym oddziaływaniem nadmiaru oświetlenia  na zwierzęta żyjące w parku.
    Większość osób uczestniczących w konsultacjach oczekuje rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych, ale bez wykonywania nowych.
    Zdecydowana większość popiera połączenie pieszo-rowerowe pod ulica Puławską, ale główny ruch rowerowy postuluje wyprowadzić poza park do układu ścieżek rowerowych towarzyszących parkowi.
    Niemal wszyscy uczestnicy konsultacji nie chcą na terenie parku jakichkolwiek obiektów, które generowałyby zwiększone oddziaływanie akustyczne na tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym toru nartorolkowego, a opowiadają się za zagospodarowaniem zielenią tłumiącą istniejące uciążliwości od ciągów komunikacyjnych. Z podobną dezaprobatą mieszkańcy odnosili się  do zaproponowanych boisk sportowych oraz kąpieliska.
    Powyższe ustalenia zostały przekazane projektantom, jako podstawa, do opracowania koncepcji wynikowej zagospodarowania Parku Dolina Służewska.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda