mobile
REKLAMA

Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Konkurs „Futuwawa”

Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo. V edycja Konkursu Futuwawa organizowana przez Fundację Puszka i m.st. Warszawa jak zawsze poszukuje wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?".

Informacja prasowa
Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Konkurs „Futuwawa”

Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zapraszamy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych (w kategorii FUTUWAWKA). Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego można je nadsyłać w różnych mediach.

Regulamin konkursu FUTUWAWA

Organizator

Fundacja Puszka

ul. Wodniaków 27

Warszawa, 03–992

 

m.st. Warszawa

pl. Bankowy 3/5

Warszawa, 00–950

 

Forma konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim.

 

Adresaci konkursu

a) profesjonalistów, w tym między innymi architektów, urbanistów, artystów, socjologów, kulturoznawców, ekonomistów, filozofów, futurologów, badaczy, studentów, ekspertów i praktyków innych dziedzin;

b) amatorów: dorosłych, młodzieży i dzieci. Uwaga: dla uczniów i uczennic szkół podstawowych przygotowano kategorię FUTUWAWKA.

 

Cel konkursu

1. Poszukiwanie pomysłów i wizji na sposoby mieszkania w Warszawie przyszłości dzięki przeglądowi profesjonalnych i amatorskich propozycji (zwanych dalej Pracami Konkursowymi).

2. Wyłonienie spośród nadesłanych Prac Konkursowych najciekawszych propozycji oraz ich upowszechnienie i promocja.

3. Zainteresowanie środowisk profesjonalnych oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy aktualnym stanem wiedzy o mieście wynikającym z prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy i zaangażowanie ich w twórczą i aktywną debatę o przyszłości miasta.

 

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest Praca Konkursowa dotycząca wizji tego, jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości. Organizatorzy poszukują pomysłów na to, czym mogłoby być i jak funkcjonować zamieszkiwanie w stolicy około roku 2050, pod względem zarówno teoretycznym, jak i projektowym czy artystycznym.

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?” może być sformułowana zarówno w postaci konkretnego rozwiązania projektowego, architektonicznego, urbanistycznego, projektu artystycznego czy interdyscyplinarnego, jak i potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie.

3. Prace Konkursowe mogą być wcześniej prezentowane publicznie.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Nowatorstwo i oryginalność pomysłu;

2. Adekwatność pomysłu do wyzwań i scenariuszy przyszłości;

3. Czytelność przekazu i jakość prezentacji.

 

Jury konkursu

– Justyna Biernacka (architektka, doktorantka SGH, sustainability managing partner w firmie doradczej Materiality),

– Joanna Erbel (socjolożka, ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu),

– Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego),

– Monika Konrad (dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju),

– Aleksandra Litorowicz (prezeska Fundacji Puszka, FUTUWAWA, School of Ideas Uniwersytetu SWPS),

– Zbigniew Maćków (architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa oraz Gęsto – think tanku o przyszłości zamieszkiwania),

– Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy),

– Aleksandra Przegalińska (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej oraz oraz etyki i społecznej odpowiedzialności Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka AI),

– Filip Springer (pisarz, fotograf, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie),

– Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Bęc Zmiana, redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”).

 

Terminy

19 kwietnia 2021 - nadsyłanie Prac Konkursowych

23 kwietnia 2021 - głosowanie Jury Konkursowego

2 czerwca 2021 (nie później niż 9 czerwca 2021) - otwarcie wystawy konkursowej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury Konkursowe

26 kwietnia – 17 maja 2021 - Głosowanie publiczności przez stronę internetową Mieszkamy.futuwawa.pl

Wyniki podane zostaną na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl, a także poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Laureatów i Laureatek na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

 

Nagrody

– pierwsza nagroda w wysokości 8000 zł;

– druga nagroda w wysokości 4000 zł;

– trzecia nagroda w wysokości 2000 zł;

– wyróżnienia (nagrody rzeczowe);

– nagroda w kategorii FUTUWAWKA (tablet graficzny);

– wyróżnienia w kategorii FUTUWAWKA (nagrody rzeczowe).

 

Więcej informacji o konkursie FUTUWAWA znajdziesz na stronie organizatora.

Fot. Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda