mobile
REKLAMA

Kolejny sondaż przed wyborami samorządowymi

Publikujemy kolejny sondaż przedwyborczy dla Warszawy. Wciąż prowadzi Patryk Jaki; zmniejszyła się jednak liczba osób niezdecydowanych (14%), która pozostaje znacząca. Nadal pozostaje pytanie, kto wygra wybory?
 

Redakcja
Kolejny sondaż przed wyborami samorządowymi

Jedyny sondaż, który uwzględnia różnice wynikające ze specyfiki demograficznej poszczególnych dzielnic.

Preferencje wyborcze – prezydent Warszawy

Poparcie dla obu kandydatów wrosło względem poprzedniego sondażu (Rafał Trzaskowski: +5,4 p.p.; Patryk Jaki: +1,7 p.p.). Dystans między Trzaskowskim a Jakim zmniejszył się względem deklaracji z sierpnia o 3,7 p.p. (VIII: 6,1 p.p.; IX: 2,4 p.p.) Niezdecydowanych mieszkańców jest o 5,5 p.p. mniej niż w sierpniu.

Poparcie dla kandydata Koalicji PO-Nowoczesna jest wyższe wśród kobiet o 4,4 p.p. Mężczyźni, częściej niż kobiety, wskazywali na Andrzeja Rozenka (różnica 4,4 p.p.).

Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, najbardziej wzrosło względem ostatniej fali badania w grupie wiekowej 35-44 (+10 p.p.). Mieszkańcy po 54 r.ż. z podobną częstotliwością co w sierpniu deklarowali co w sierpniu oddanie głosu na Patryka Jakiego (+1 p.p.), a rzadziej wskazywali na Rafała Trzaskowskiego (-7 p.p.).

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, Patryka jakiego popiera ok. 6 na 10 badanych z wykształceniem zawodowym lub niższym. Jaki otrzymałby dwukrotnie więcej głosów niż Trzaskowski w grupie z wykształceniem średnim/policealnym/technicznym i dwukrotnie mniej głosów niż Trzaskowski wśród mieszkańców z wykształceniem wyższym.

Według deklaracji mieszkańców,  w drugiej turze wyborów Patryk Jaki uzyskałby przewagę 2 p.p. nad Rafałem Trzaskowskim.
Najwyższą przewagę Patryk Jaki ma w grupie osób z niższym niż średnie wykształceniem, także wśród badanych poniżej 24 roku życia.


 

Preferencje wyborcze – Rada Warszawy

Zgodnie z deklaracjami z pierwszej połowy września 2018 r., największe partie otrzymałyby podobny odsetek głosów w wyborach do Rady Warszawy (przewaga PiS-u o 0,5 p.p.).

17% mieszkańców nie zdecydowało jeszcze na jakiej grupowanie oddałaby swój głos w wyborach (to o 3,1 p.p. mniej niezdecydowanych niż w drugiej połowie sierpnia 2018 r.).

Mężczyźni nieco częściej deklarowali, że wyborach do Rady Miasta zagłosują na ugrupowanie Kukiz’15 i SLD Lewica Razem. Natomiast kobiety częściej wskazywały na PiS (o 4 p.p. więcej niż mężczyźni) i Koalicję PO-Nowoczesna (o 3 p.p. więcej niż mężczyźni).

W grupie najstarszych mieszkańców Warszawy (55+), podobnie jak w ubiegłym miesiącu, 4 na 10 respondentów oddałoby głos na PiS.
Odsetek niezdecydowanych, względem sierpniowego pomiaru, spadł najbardziej wśród mieszkańców po 45 roku życia (- 6 p.p.);
Odsetek deklarujących oddanie głosu na Koalicję PO i Nowoczesnej wzrósł w grupie 35-44 lata (+8 p.p.) i 45-54 lata (+6 p.p.).

57% mieszkańców Warszawy z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym, podobnie jak w ubiegłym miesiącu,  planuje w wyborach do Rady Miasta zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość.
Odsetek niezdecydowanych osób, względem sierpniowej fali badania, spadł wśród mieszkańców z wykształceniem wyższym (-5 p.p.), a wzrósł wśród mieszkańców z wykształceniem zawodowym lub niższym (+6 p.p.).
 

METODA BADANIA:
Badanie zrealizowane metodą TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) – wywiady bezpośrednie przeprowadzane z użyciem tabletów. Pytania dotyczące preferencji wyborczych (komitetów wyborczych oraz kandydatów na prezydenta Warszawy) były rotowane.

DOBÓR PRÓBY:
Celowo-kwotowy, z zachowaniem rozkładu mieszkańców Warszawy według płci, wieku i liczby wyborców biorących udział w wyborach samorządowych w 2014 roku w poszczególnych dzielnicach.

MIEJSCE REALIZACJI:
Badanie przeprowadzono na głównych ciągach komunikacyjnych w każdej z 18 dzielnic Warszawy (zgodnie z kwotami).

RESPONDENCI:
Badanie zostało zrealizowane pośród mieszkańców Warszawy, w wieku powyżej 18 roku życia, którzy są zameldowani w danej dzielnicy, którzy deklarują udział w najbliższych wyborach samorządowych.

TERMIN REALIZACJI: 06.09.2018-09.09.2018

LICZEBNOŚĆ PRÓBY: N=1004

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda