mobile

Na Ursynowie powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie na Ursynowie. Inwestycja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zostanie częściowo sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niezbędną umowę w tej sprawie podpisali już wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin i Rektor ursynowskiej uczelni prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Marcin Kalicki / pixabay.com
Na Ursynowie powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych

Na pomysł budowy Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych wpadli przedstawiciele Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Ma to być miejsce z przeznaczeniem dydaktyczno-laboratoryjnym, w którym prowadzona będzie działalność naukowa związana z żywieniem człowieka.

"Zadaniem Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jako wiodącej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdrożeniowej jest rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki wynikom tych badań wczesna dietoprofilaktyka przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób metabolicznych, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, a ich skalę w Polsce i na świecie określa się na 38 mln zgonów rocznie" - informuje SGGW.

Coraz częściej mówi się o chorobach dietozależnych. W 2013 roku dotknęła ona blisko 4 mln pacjentów, na leczenie których przeznaczono 10,5 mld zł. Szacuje się, że do 2030 roku roczne koszty związane z leczeniem tych chorób może wynieść nawet 90 mld zł, dlatego bardzo istotna dla polskiej populacji jest zmiana oferty produktów żywnościowych. Ich receptury mają być opracowywane m.in. w nowym Centrum.

"Istotną zaletą Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jest holistyczne podejście do koniecznej zmiany sposobu żywienia Polaków: specjaliści z zakresu żywności i żywienia będą prowadzić tutaj fizykochemiczne badania żywności, kształtować jej prozdrowotny profil, ale też projektować skuteczne interwencje żywieniowe. Takie podejście pozytywnie wpłynie na poprawę skuteczności edukacji prozdrowotnej, która skierowana będzie na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia oraz terapii schorzeń dietozależnych, i oparta na rzetelnych i innowacyjnych wynikach badań z obszaru interdyscyplinarnej nauki o żywieniu człowieka. Działanie i misja Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych zorientowane będą na człowieka, zasoby surowcowe i produktowe oraz inteligentny transfer wyników badań i technologii do polskiego systemu żywieniowego i żywnościowego, co przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do żywności oraz doprowadzi do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa" - oznajmiają przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Budowa Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych pochłonie 62 mln zł, z czego 40 mln zł. przekaże Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W budynku o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw. ma znajdować się 15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z pracowniami i halami oraz sala konferencyjne. Mają się tu kształcić m.in. specjaliści z zakresu żywienia człowieka, ochrony zdrowia czy też dietetyki.

Marcin Kalicki

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda