mobile

Nowy rok szkolny w Warszawie

W czwartek, 1 września rok szkolny rozpoczęło 230 tys. dzieci i młodzieży oraz 26 tys. nauczycieli. W stolicy ciągle powstają nowe placówki, a te które już są przechodzą modernizacje i remonty. Po to, aby młodzi warszawiacy mogli się uczyć w jak najlepszych warunkach.

TAGI
Nowy rok szkolny w Warszawie

– Staramy się tworzyć młodym ludziom jak najbardziej sprzyjające warunki do nauki. Poprzez różne programy wspieramy rozwój talentów, inwestujemy w kadrę, nowe budynki, pomoce dydaktyczne. Uważam, że te dziesięć lat pracy na rzecz warszawskiej edukacji, ma odzwierciedlenie w sukcesach dzieci i młodzieży – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Inwestycje i remonty
Warszawa inwestuje w edukację – co roku średnio 1/5 budżetu miasta jest przeznaczana na wydatki oświatowe. Od 2007 roku zbudowano 14 szkół i 25 przedszkoli, a ponad 500 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel miasto w latach 2007-2015 przeznaczyło 2,8 mld zł.
Do 2020 roku powstanie 19 szkół, 26 przedszkoli, dzięki czemu przybędzie ponad 10 tys. nowych miejsc w szkołach i 4,5 tys. miejsc w przedszkolach.
W tym roku na remonty stołeczny ratusz i dzielnice przeznaczyły 98,5 mln zł. I jest to rekordowa kwota. Dla porównania – w 2015 roku remonty wyniosły 67,4 mln zł. Prace trwały w 350 szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach edukacji pozaszkolnej. Prace polegały na najprostszych jak malowanie czy wymiana podłogi, poprzez remonty boisk, aż do najbardziej złożonych jak wymiana instalacji elektrycznej.
Stołeczne szkoły liderami w rankingach
Od sześciu lat w rankingach prowadzonych przez portal edukacyjny „Perspektywy” warszawskie licea wypadają znakomicie. W sumie w ciągu ostatnich 6 lat stołeczne licea były 22 razy w pierwszych dziesiątkach. Z każdym rokiem nasze szkoły wypadają coraz lepiej; od 3 liceów w pierwszej dziesiątce w 2011 roku, do 5 liceów w 2016 roku. W rankingu maturalnym sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ w latach 2011-2016 warszawskie licea zajmują w sumie 37 z 60 miejsc w pierwszych dziesiątkach w tym okresie. W tym przypadku też mamy postęp, bowiem w 2011 r. w pierwszej 10-tce były 4 warszawskie licea, a w 2016 roku - już 7. Wcześniej bywały lata, że warszawskie liceum nie zajmowało pierwszego miejsca, co obecnie się nie zdarza.
Teraz ochronimy szkoły i lokatorów
Od 17 września 2016 r. zaczyna obowiązywać „mała” ustawa reprywatyzacyjna, którą przygotował stołeczny ratusz. Ustawa porządkuje zbywanie roszczeń, daje miastu prawo pierwokupu roszczenia do nieruchomości i co najważniejsze – jej przepisy pozwalają ochronić ponad 12 tysięcy lokatorów oraz nie oddawać m.in. szkół i przedszkoli objętych roszczeniami. Dotyczy to nieruchomości służących mieszkańcom m.in. szkół, przedszkoli, domów opieki, placówek wychowawczo-opiekuńczych, instytucji kultury. - Dzięki temu od roszczeń zwrotowych w stolicy zostanie automatycznie zwolnionych około sto szkół i przedszkoli. Będzie je można nadal wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
W czwartek, 1 września na sesji rady miasta, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy przedstawi działania stołecznego ratusza związane z wchodzącą w życie „małą” ustawa reprywatyzacyjną.
Warszawska edukacja w liczbach:
50,3 tys. przedszkolaków w 340 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach •ponad 89,6 tys. uczniów w 215 szkołach podstawowych ponad 37,6 tys. gimnazjalistów w 155 szkołach
34,4 tys. licealistów (96 LO), 19,3 tys. uczniów w 46 technikach i 32 zasadniczych szkołach zawodowych
25,8 tys. nauczycieli

Źródło: U.M. Warszawa
Fot. R.Motyl/ U.M. Warszawa

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda