mobile
REKLAMA

Realizujemy przygotowania do przebudowy ulicy Przasnyskiej

Ogłoszony w czerwcu przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a następnie na ich wykonanie został unieważniony. Złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone na ten cel przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Trwają obecnie prace nad zwiększeniem budżetu na realizację tego zadania i ogłoszeniem kolejnego przetargu.

Informacja prasowa
Realizujemy przygotowania do przebudowy ulicy Przasnyskiej

Przebudowa ulicy Przasnyskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera realizowana ma być w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania koncepcji architektonicznej przebudowy ulicy Przasnyskiej, która następnie zostanie skonsultowana z mieszkańcami.

 

W kolejnym etapie wykonany zostanie ostateczny projekt przebudowy uwzględniający zebrane wnioski, uwagi i wytyczne, a następnie wraz z nim przygotowana będzie kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa.

 

 - Wobec planowanych zmian na ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera planujemy działania podobne do tych, które przeprowadziliśmy przy planowaniu przebudowy drugiego odcinka ulicy Śmiałej. Wtedy koncepcję zaprezentowaliśmy i skonsultowaliśmy z mieszkańcami podczas wspólnego spaceru, a obecnie - zgodnie z ich oczekiwaniami - wyłoniony w przetargu wykonawca przygotowuje finalny projekt – zwraca uwagę Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 

 

Należy wyjaśnić, że zamieszczony w internecie na platformie zamówień publicznych m.st. Warszawy i załączony do programu funkcjonalno–użytkowego (PFU) rysunek był opracowaniem technicznym, adresowanym do potencjalnych wykonawców. Sporządzony został wyłącznie na potrzeby oszacowania kosztów inwestycji oraz przybliżonego zilustrowania zakresu zadań, co nie jest możliwe do określenia jedynie w formie opisowej. Nigdy nie był i nie będzie on projektem wykonawczym.

 

Zgodnie z założeniami zapisanymi w PFU wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” m.in. opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przebudowywanej ulicy i skrzyżowań, uzyskania potrzebnych opinii, opracowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Przasnyskiej i jej skrzyżowań wraz z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień. Zobowiązany jest przy tym do  spełnienia wymagań wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poszanowania istniejącego drzewostanu.

fot.umzoliborz.warszawa.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda