mobile

Rozmowa z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursus – Wiesławem Krzemieniem

O inwestycjach na oświatę, o smogu i o działaniach związanych z ochroną środowiska, a także planach na przyszłość rozmawiamy z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesławem Krzemieniem.

Redakcja
Rozmowa z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursus – Wiesławem Krzemieniem

Panie burmistrzu, za jakie dziedziny życia dzielnicy odpowiada Pan będąc członkiem Zarządu?

W Zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pracuję już 16 lat. W tym czasie nadzorowałem wszystkie sfery, którymi zajmuje się Urząd. Obecnie jestem odpowiedzialny m.in. za oświatę, ochronę środowiska, w części za kulturę, zamówienia publiczne.

Ursus to dzielnica o dużej dynamice rozwoju, każdego roku przybywa jej wielu nowych mieszkańców. Jak rozwiązujecie Państwo problem zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc w publicznych przedszkolach i szkołach?

Rzeczywiście, dzielnicy przybywa dużo dzieci, z czego bardzo się cieszymy. Jednocześnie stawia to nam poważne wyzwanie każdego roku, musimy przygotować wystarczającą ilość miejsc w oświacie i zapewnić dobre warunki do nauki. Dlatego, jak pani burmistrz podkreśliła w swojej wypowiedzi1, inwestycje w oświatę traktujemy priorytetowo. W marcu rozpoczynają się rekrutacje do szkół i przedszkoli. W roku 2017 spełniliśmy oczekiwania wszystkich rodziców 3, 4, 5 i 6 latków na pozyskanie miejsca w przedszkolach publicznych. W roku bieżącym skorzystamy z poprzedniego doświadczenia umieszczając 6-cio latki w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w budynkach szkół. Uwolni to kilkaset miejsc w przedszkolach dla 3 i 4 latków. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ nasze szkoły są już do tego przystosowane. Mam na myśli infrastrukturę potrzebną dla najmłodszych roczników taką, jak: place zabaw, czy też odpowiednie wyposażenie sal. W dużym stopniu pomocne w tegorocznej rekrutacji będzie oddanie do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42, w którym zostaną umieszczone także odziały przedszkolne. Uruchomimy w nim przede wszystkim kolejną w Ursusie szkołę podstawową. Rodzice mieli już szansę zobaczyć jej wnętrza, 27 lutego br. odbył się dzień otwarty placówki. Wcześniej odbyły się także spotkania informacyjne z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4. Celem tych spotkań było zachęcenie rodziców do posłania dzieci do nowej placówki nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Mam nadzieję, że w rezultacie Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 14 zostaną w nowym roku szkolnym znacznie odciążone, obecnie w każdej z nich uczy się ok. 1 000 dzieci, co zmusza dyrektorów do organizowania nauki na zmiany. Cały czas wybiegamy myślami w przyszłość, dlatego w planach są już nowe inwestycje oświatowe.

Dużo słyszymy o zanieczyszczeniu powietrza (smog) w Warszawie. Nadzorując Wydział Ochrony Środowiska powinien Pan również myśleć jak poprawić stan powietrza w Ursusie. Czy dzielnica podejmuje jakieś działania w tej sprawie?

Dobre pytanie, oczywiście jest to bardzo duże wyzwanie dla włodarzy Warszawy. Program walki ze smogiem jest bardzo szeroki i ambitny. Dzielnica na podstawie pełnomocnictw ma ograniczone możliwości działania wprost, nie mniej jednak wpisujemy się w ten program. Nasze działania polegają na tym, że uczestniczymy we wdrożeniu programu dotacji osób fizycznych na wymianę przestarzałych pieców na nowoczesne. My także przygotowujemy program wymiany pieców w budynkach komunalnych. Rok rocznie staramy się dosadzać na naszych terenach zieleń, która jest naturalnym filtrem czynnie pochłaniającym metale ciężkie z powietrza. Od lat zabiegamy o poprawę komunikacji w naszej dzielnicy, co realizujemy z powodzeniem. Ursus jest obecnie jedną z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy, co pomaga w redukcji spalin samochodowych. Walka o czyste powietrze nie jest łatwa w naszym przypadku, ponieważ róża wiatrów jest głównie zachodnia i zbieramy zanieczyszczenia powietrza z sąsiednich gmin np. Pruszkowa, Piastowa i innych. Dlatego bardzo mocno wspieramy działania Miasta, np. rozwój niskoemisyjnej sieci ciepłowniczej. W ostatnich latach została zlikwidowana przestarzała Elektrociepłownia Ursus. Sieć ciepłownicza doprowadzona do Ursusa sprawi, że zostaną zlikwidowane cztery miejscowe kotłownie.

Jakie kluczowe inwestycje związane z ochroną środowiska obecnie prowadzi dzielnica?

Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac budowlanych pierwszego w Warszawie Eko Parku, na który zdobyliśmy dotacje unijne oraz dodatkowe środki z budżetu m.st. Warszawy- Głównego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy zyskają ok. 5 ha terenów zielonych, które znajdują się wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego. Będzie to park otwarty dla mieszkańców. Powstaną place zabaw dla dzieci zbudowane z naturalnych materiałów, polany piknikowe, przestrzenie do odpoczynku z ławkami i zielenią, wybieg dla psów, oraz m.in. plac street workoutu. Elementy małej architektury zostaną wykazane z materiałów recyclingowych, a do oświetlenia parku zostaną wykorzystane latarnie z panelami solarnymi. Park powstanie w etapach, ostatni oddamy do użytku w 2019 roku. Koszt realizacji zadania to ok. 10 mln zł.

Kolejną ważną z punktu widzenia ekologii inwestycją dla dzielnicy jest modernizacja rowu U-1, który odprowadza wody opadowe z części Włoch, z Ursusa, Michałowic, Piastowa i Pruszkowa do rzeki Utraty. To duża, międzygminna inwestycja o łącznej wartości ponad 25 mln złotych. W tym roku rozpoczynamy bardzo ważny odcinek prac związany z naszą dzielnicą. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 roku.

Kończy się kadencja, przed nami wybory. Jakie są Pana plany?

W tym roku mija 25 lat mojej pracy w samorządzie. Należę do lokalnego Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, którego głównym celem jest koncentrowanie się na poprawie jakości życia mieszkańców Dzielnicy Ursus. Dlatego od lat, konsekwentnie realizuję zasadę zrównoważonego rozwoju dzielnicy. Oczywiście planów na rozwój Ursusa mamy jeszcze bardzo dużo. Szczegóły wkrótce przekażemy w programie wyborczym na lata 2018-2022.
 

1 https://informator-stolicy.pl/artykul/o-planach-inwestycjach-i-oswiacie-rozmawialismy-z-burmistrzem-ursusa-urszula-kierzkowska

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda