mobile

W październiku ruszy wydział medyczny na UKSW

Już od roku akademickiego 2018/2019 Warszawa wzbogaci się o nowy wydział medyczny. Powstanie on na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nowa jednostka naukowa podejmie współpracę z wieloma ośrodkami, między innymi z Wojskowym Instytutem Medycznym

Róża Paszkowska
W październiku ruszy wydział medyczny na UKSW

Wydział medyczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wystartować ma - według zapowiedzi władz uczelni - już w październiku bieżącego roku, będzie pierwszą tego typu jednostką naukową w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego wyjątkowość wynikać ma z połączenia współczesnych osiągnięć medycyny z etyką. Rektor, ksiądz profesor Stanisław Dziekoński, za wzór stawia Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie, współpracujący z polikliniką Gemelli w Rzymie – oficjalnym szpitalem papieskim.

Wydział medyczny na UKSW zapowiada nawiązanie współpracy z szeregiem ośrodków medycznych z Wojskowym Instytutem Medycznym na czele. Oprócz niego bazę kliniczną stanowić mają także Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie oraz Instytut Matki i Dziecka.

Nad tworzeniem nowej jednostki naukowej czuwa komitet sterujący, w którego skład wchodzą między innymi: profesor Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, doktor nauk medycznych Marcin Maruszewski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz profesor Federica Wolf z polikliniki Gemelli. Prace nad programem wydziału są w toku, a szczegóły pojawią się zapewne niebawem, tak, aby możliwe było przeprowadzenie rekrutacji studentów na najbliższy rok akademicki.

Jak zapowiadają władze uczelni, w kształceniu młodych lekarzy akcent położony zostanie na kwestie etyczne. Większe znaczenie niż na innych uczelniach będą miały także przedmioty humanistyczne. Dzięki współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym studenci przygotowani zostaną na wyzwania, jakie postawi przed nimi w przyszłości współczesność, a więc również na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Na roku kształcić się ma około 60 osób, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzanie zajęć w znacznie mniejszych grupach, niż ma to miejsce na większości obecnie funkcjonujących uczelni medycznych. Niewielka ilość studentów sprzyjać ma utrzymywaniu wysokiego poziomu kształcenia oraz umożliwić indywidualne podejście do każdego z nich.

Obecnie w stolicy przyszłych lekarzy kształci już nie tylko Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wydział medyczny powstał niedawno na prywatnej Uczelni Łazarskiego. Również ta placówka, podobnie jak UKSW, stawia na niewielkie grupy i indywidualne podejście do studentów.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda