mobile

Warszawa dba o rozwój bibliotek

200 placówek bibliotecznych, księgozbiór, który liczy ponad 5 milionów woluminów, nowoczesne nośniki. Warszawskie biblioteki mają potencjał, który warto - z myślą o mieszkańcach - rozwijać.

inf. pras.
TAGI
Warszawa dba o rozwój bibliotek

 

- Warszawskie biblioteki mają duży potencjał społeczny i kulturotwórczy. Zdecydowałam o wprowadzeniu Programu Rozwoju Bibliotek, ponieważ widzę w tym szansę na poprawę poziomu czytelnictwa w naszym mieście. Warto przypomnieć, że wznowiliśmy  m.in. Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, współorganizujemy Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, współuczestniczymy w organizacji Warszawskich Targów Książki – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodaje - Chcemy stworzyć nowoczesne centra biblioteczne, wykorzystujące nowe technologie. Współczesne biblioteki oprócz prowadzenia działalności podstawowej w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych, podejmują szereg działań związanych z szeroko rozumianą kulturą, edukacją i informacją. Stają się miejscami sąsiedzkimi, gdzie można wziąć udział w dyskusji, konsultacjach społecznych,  napisać projekt do budżetu partycypacyjnego. Przykładem takiego wielofunkcyjnego miejsca jest Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży na Mokotowie, którą otworzyliśmy w 2014 roku. To miejsce, w którym w ramach rozwijania umiejętności informacyjnych i informatycznych wykorzystywane są rożne techniki edukacyjne z uwzględnieniem metod tradycyjnych w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i multimedialnymi.

 

200 placówek – jeden system

29 stycznia 2016 r. rozpoczął pracę zespół ekspertów, który miał za zadanie zdiagnozowanie sytuacji w bibliotekach publicznych Warszawy i sformułowanie rekomendacji. To kolejny krok w realizacji przez Warszawę założeń Programu Rozwoju Kultury do 2020 r. W 2016 roku rozpoczęły się prace nad  opracowaniem i wdrożeniem Programu Wsparcia Bibliotek, którego celem jest m.in.  połączenie osiemnastu bibliotek publicznych w jeden system tak, by jednocześnie zachować lokalny charakter każdej z nich, ujednolicenie stanowisk pracy w bibliotekach, zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeń na tych samych stanowiskach w różnych  dzielnicach, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza,  uatrakcyjnienie programu bibliotek. Eksperci  opracowali dokument pod tytułem Biblioteki publiczne m.st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany. Rok 2017 upłynął pod znakiem warsztatów i konsultacji, które poprowadziły Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Kultury Dialogu. W spotkaniach aktywnie uczestniczyli zarówno bibliotekarze, jak i  lokalni aktywiści, przedstawiciele domów kultury, organizacji pozarządowych, a także czytelnicy oraz burmistrzowie i pracownicy wydziałów kultury większości warszawskich dzielnic.

 

Podwyżki dla pracowników bibliotek

W wyniku prac ekspertów we współpracy ze środowiskami bibliotekarskimi został stworzony Plan wykonawczy rozwoju bibliotek m.st. Warszawy. Jedną z głównych rekomendacji Planu było ujednolicenie systemu wynagradzania pracowników w bibliotekach całego miasta. W ubiegłym roku  przeprowadzono w bibliotekach wartościowanie stanowisk. Zarezerwowano na ten cel w budżecie miasta kwotę 2 milionów zł w roku 2017 i 10 milionów zł w roku 2018. Wyłoniona w trybie przetargowym firma przeprowadziła proces wartościowania stanowisk pracy oraz przedstawiła propozycje regulacji płac. Firma przeprowadzała wartościowanie stanowisk w sposób partycypacyjny, włączając w proces m.in. środowisko bibliotekarzy. Z 350 różnych stanowisk pracy stworzono 55 stanowisk jednakowych dla wszystkich dzielnic. Stanowiska te zostały podzielone na cztery grupy w zależności od obowiązków z nimi związanych. Dla każdego ze stanowisk zaproponowano płacę według przygotowanego algorytmu. Pozwoliło to zmniejszyć rozpiętość między poszczególnymi wynagrodzeniami.

 

Ambitne plany: wspólny portal i jedna karta biblioteczna

To nie koniec prac nad rozwojem warszawskich bibliotek. Z nowym rokiem eksperci rozpoczęli prace m.in. nad jednolitą identyfikacją wizualną, wspólnym portalem bibliotecznym oraz wspólną kartą biblioteczną. Wszystko z myślą o warszawiakach.

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda