mobile
REKLAMA

Akcja “Drewniaki”

Grupa “Kamień i co?” zajmująca się ratowaniem warszawskich zabytków rozpoczęła akcję pod tytułem “Drewniaki”. Ma ona na celu inwentaryzację i ochronę drewnianej architektury warszawskiej. Wiele obiektów objętych inicjatywą znajduje się na Pradze Północ, Targówku, Bródnie, Białołęce i Tarchominie.

Róża Paszkowska
Akcja “Drewniaki”

Na interaktywnej mapie stworzonej przez portal „Kamień i co” znajduje się już prawie 180 drewnianych obiektów. Wiele spośród nich zgłoszonych zostało przez mieszkańców poszczególnych dzielnic, zainteresowanych ochroną zabytkowej architektury i zachowaniem historycznego charakteru okolicy. Większość z drewnianych domów znajdujących się na liście wymaga obecnie weryfikacji w terenie. Sprawdzony ma zostać ich stan techniczny oraz wartość historyczna.

Celem inicjatywy „Drewniaki” jest zlokalizowanie wszystkich starych domów zbudowanych w całości z drewna, stworzenie interaktywnej mapy dostępnej dla wszystkich zainteresowanych, a następnie wnioskowanie o objęcie ochroną najcenniejszych budynków. Impulsem do rozpoczęcia akcji był od lat widoczny problem wyburzania drewnianych domów w celu pozyskania atrakcyjnych działek pod nowoczesną zabudowę. Objęcie ochroną przynajmniej części drewniaków ma uchronić stolicę przez bezpowrotną utratą tych wyjątkowych obiektów o wyjątkowych walorach estetycznych i dużej wartości historycznej.

Wśród drewnianych budynków, które znajdziemy na powstającej mapie, znajdują się stare domy z Pragi Północ, Targówka, Bródna, Białołęki oraz Tarchomina. Część z nich już jest objęta ochroną konserwatorską, jak na przykład drewniak przy ul. Biruty 18, dom przy ul. Siedzibnej 43 czy budynek przy ul. Julianowskiej 27. Znajdują się one w gminnej ewidencji zabytków, co jest już pewną formą ochrony, ale w praktyce niestety nie przekłada się na żadne czynności pozwalające uchronić obiekty przed niszczeniem. Pełną ochronę zapewnić może dopiero wpis do rejestru zabytków, co zapewne dotyczyć będzie wyłącznie najcenniejszych obiektów z listy. Na powstającej mapie znajdziemy jednak także obiekty nie objęte żadną formą ochrony, co przekłada się na ich szybko postępujące zniszczenie. Nieliczne obiekty są zamieszkałe.

Udział w akcji „Drewniaki” może wziąć każdy. Wystarczy rozejrzeć się po okolicy podczas spaceru i wyłowić spośród zabudowań te drewniane relikty przeszłości, a następnie podesłać adres działaczom grupy „Kamień i co?”. Dzięki ich inicjatywie być może uda się zachować wyjątkowy, historyczny, złożony charakter naszego miasta.

fot. drewniak przy ul.Siedzibnej, zdjęcie tagowek.info
http://www.targowek.info

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda