mobile
REKLAMA

Bieg Olszynki Grochowskiej

Zapraszamy w dniu 2 grudnia na Bieg Olszynki Grochowskiej, którego organizatorem jest Fundacja Bieganie. Impreza organizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe

Informacja prasowa
Bieg Olszynki Grochowskiej

Dystans

- 5,5 km
- biegi dzieci: 200m do 7 lat; 500m 8-10 lat; 1000m 11-13 lat

Trasa Biegu prowadzi ulicami i ścieżkami leśnymi. Limit czasu na pokonanie dystansu 5,5 km wynosi 50 minut. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność i są zobowiązani do stosowania przepisów ruchu drogowego.

Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po drogach publicznych bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu samochodowym. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program 

9:00 - 11:00 – wydawaniu pakietów startowych

10:00 – biegi dzieci, w kolejności 1000m, 500m, 200m

11:00 – start 5,5 km

12:00 – dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z ważnych powodów, w szczególności z powodu nagłych zjawisk atmosferycznych, decyzji administracyjnych, poważnych awarii.

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5,5 km mogą wystartować osoby, które mają ukończone odpowiednio 14 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, zapisy oraz regulamin biegu dostępne na stronie https://www.entretiming.pl/bieg-olszynki-grochowskiej/.

fot.UDPPłd

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda