mobile
REKLAMA

Budynek szkoły specjalnej w Wawrze już gotowy

Przy ul. Halnej 32 powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami. Zmodernizowaną i rozbudowaną siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 odwiedziła wiceprezydent m.st. Warszawy, Renata Kaznowska.

inf. prasowa
Budynek szkoły specjalnej w Wawrze już gotowy

- Wreszcie będziemy mogli rozszerzyć ofertę edukacyjną tej placówki i przyjąć do niej znacznie więcej dzieci. Po modernizacji tego obiektu przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wszyscy uczniowie będą mieli zapewnione wspaniałe warunki do nauki oraz uprawiania sportu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których składową jest także autyzm. Do niedawna funkcjonowała przy ul. Przedwiośnie 1, zajmując zaledwie 300 mkw., co znacznie ograniczało jej rozwój. Przeprowadzka do budynku przy ul. Halnej 32 da jej szansę na lepsze funkcjonowanie.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 179 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 8. W tym roku szkolnym uczęszcza do nich łącznie 56 uczniów, w tym 29 dzieci korzysta z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto, szkoła obejmuje opieką 12 uczniów z Kliniki „Budzik”.

W szkole pracuje 34 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. Po modernizacji, do nowej siedziby w roku szkolnym 2020/2021 będzie można przyjąć aż 100 uczniów (nawet 12 oddziałów), głównie z Wawra.

 

Co się zmieniło? 

Zabytkowemu, międzywojennemu budynkowi przywrócono dawny blask przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Zachowano jego wartości historyczne i architektoniczne, m.in. oryginalną bryłę obiektu, który pełnił funkcję szkoły i został przebudowany na dom mieszkalny.

Do starego budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o prostej formie. W ten sposób powstał zwarty gmach w kształcie litery „L” o powierzchni aż 1900 mkw. W starym obiekcie zmieniono układ pomieszczeń i przebudowano istniejącą klatkę schodową, a w nowo powstałym - zainstalowano windę.

W budynku szkolnym znalazły się sale lekcyjne i pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica i biblioteka, gabinety (m.in. pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski), sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

Obok obiektu powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą o starszych uczniach zbudowano też siłownię plenerową.

Zadbano o zieleń. Wokół budynku powstały aleje, liczne nowe nasadzenia i elementy małej architektury. A przy samej szkole parking.

Koszt modernizacji i rozbudowy placówki wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy wyniósł 13 427 185 zł.

 

Inne inwestycje

To jedna z wielu inwestycji realizowanych przez m.st. Warszawę. Poza inwestycją przy ul. Halnej ze środków miasta, kolejne to:

  •  ul. Różana 22/24 - na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” (zostanie przeniesiony z ul. Rzymowskiego 36). Dzięki modernizacji zwiększona zostanie liczba uczniów przyjmowanych do obu placówek, a ośrodek zyska właściwe warunki do nauki. Obecnie funkcjonuje w budynku dawnej bursy, która nie spełnia obowiązujących przepisów budowlanych - klasy mają powierzchnię 19 m2, trzeba było więc ograniczyć liczbę uczniów w oddziale do 11. Koszt inwestycji w latach 2014-2020 to 29,3 mln zł.

 

  • ul. Paska 10 – siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9. Modernizacja dostosuje obiekt do obowiązujących przepisów i potrzeb uczniów o ograniczonej mobilności. Rozwiązany zostanie problem braku odpowiedniej powierzchni do nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (brakowało placówki specjalnej, mogącej przyjmować uczniów na wózkach, tj. posiadającej windę). Planowany koszt inwestycji to 16,5 mln zł.

 

  • ul. Okopowa 55a – siedziba Bursy nr 6. Modernizacja zwiększy standard, a liczba miejsc dzięki nowej aranżacji powierzchni zostanie zwiększona ze 105 do 117. Koszt inwestycji w latach 2016-2020 to 8,2 mln zł.

 

  • ul. Koźmińska 7 – siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8. Modernizacja obejmuje m.in. budowę sali gimnastycznej (obecnie brak tego pomieszczenia). Będzie to obiekt ze specyficznymi rozwiązaniami odpowiednimi dla uczniów niedowidzących. Planowany koszt inwestycji to 16 mln zł.

 

  • pl. Trzech Krzyży 4/6 - siedziba Instytutu Głuchoniemych. Dzięki nowemu podziałowi budynku możliwe będzie rozwinięcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Planowany koszt inwestycji to 20 mln zł.

W 2018 r. zakończyła się modernizacja i rozbudowa siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6. Do placówki można było przyjąć większą liczbę uczniów (było 44 w 11 oddziałach 4 osobowych dla dzieci z autyzmem, obecnie jest 50 uczniów w 13 oddziałach). Dobudowano też pawilon przedszkolny, pierwszy tego typu obiekt w Warszawie, gdzie utworzono 8 grup dla 32 przedszkolaków. Placówkę uruchomiono 1 września 2018 r. pod szyldem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. Koszt inwestycji wyniósł 13 704 740 zł.

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda