mobile
REKLAMA

Chcą stworzyć równe szanse na rynku pracy

- Warszawa rozpoczyna pilotażowy program, którego celem jest wzmacnianie równych szans na rynku pracy i wsparcie osób, które doświadczają trudności w kontynuacji swojej ścieżki zawodowej. Program jest stworzony we współpracy z Urzędem Pracy i partnerami biznesowymi, tym razem skierowany do osób w wieku 50+ - przekazał stołeczny ratusz

IS
Chcą stworzyć równe szanse na rynku pracy

Przeciwdziałanie wykluczeniu oraz równy dostęp do rynku pracy, to cele rozpoczynającego się pilotażowego programu pn. Inkluzywny Rynek Pracy, który zakłada partnerską współpracę wielu organizacji. Urząd m.st. Warszawy, w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, takimi jak Antal czy Deloitte oraz Urzędem Pracy m.st. Warszawy sprawdzi, jak może wesprzeć osoby nierówno traktowane w zatrudnieniu lub pozostające poza rynkiem pracy z powodu dyskryminacji.

– Dobra sytuacja gospodarcza i chłonność stołecznego rynku pracy pozwalają na podejmowanie szeregu działań ukierunkowanych na wspieranie osób, które napotykają na trudności z włączeniem się do aktywności zawodowej czy znalezieniem swojej ścieżki kariery. Program oferuje różne formy wsparcia, dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki pracy warsztatowej, uczestnicy i uczestniczki rozwiną swoje kompetencje i otrzymają wsparcie w postaci mentoringu indywidualnego. Wszystkie aktywności odbywały będą się pod okiem wykwalifikowanych ekspertek i ekspertów, realizujących program wraz z Miastem w formule partnerskiej – mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Pierwszą grupą docelową programu, do której skierowano działania, są osoby w wieku powyżej 50 lat. Wykluczanie ich z kontynuowania aktywności zawodowej to obecnie poważny problem społeczny.

Według danych GUS na 31.12.2022 r. 639 tys. osób to mieszkańcy stolicy powyżej 50 roku życia. Wśród wszystkich zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, udział tej grupy stanowi 32%. Reprezentują oni ponad 700 zawodów i specjalności. Jedna na trzy osoby w tej grupie posiada wyższe wykształcenie. To często ekonomiści, prawnicy, nauczyciele, eksperci do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści administracji publicznej, eksperci od marketingu i handlu, pedagodzy, psycholodzy, politolodzy, kucharze, dziennikarze, księgowi, technicy mechanicy, elektronicy, mechanicy samochodowi, kierowcy, a więc reprezentanci zawodów poszukiwanych przez pracodawców i mimo to, nie znajdują oferty pracy.

– Dominuje stereotyp, że pracownicy po ukończeniu 50-tego roku życia są mniej dynamiczni, mniej efektywni i mało dyspozycyjni. Takie przekonanie pokutuje na rynku pracy od 20 lat. Jednak świadomość przemian demograficznych pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych warunków na rynku pracy. A zatrudniając pracowników 50+ firmy mogą skorzystać z ich bogatego doświadczenia i wiedzy – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

Dojrzali pracownicy charakteryzują się przede wszystkim bogatym doświadczeniem zawodowym. Ich umiejętności i wiedza mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Osoby te są mniej skłonne do zmian i często są wsparciem dla młodego pokolenia, pełniąc funkcję mentorów i doradców.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy tworzy jednak wyzwania, zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia, jak również dla przedsiębiorstw. Przed nimi, na drodze do sukcesu, staje między innymi umiejętność zarządzania różnorodnymi zespołami.

Należy pamiętać, że tworzenie włączającej kultury pracy to otwartość na wszystkie osoby, które mogą czuć się w jakikolwiek sposób marginalizowane czy dyskryminowane. To również umożliwienie im bycia sobą w miejscu pracy i stworzenia przestrzeni dla swobodnej wymiany pomysłów. Zaletą różnorodnych zespołów zdecydowanie jest właśnie mnogość perspektyw. A zadaniem pracodawców powinno być ich wspieranie – mówi Maja Zabawska, partnerka w dziale Doradztwa Podatkowego, liderka Diversity, Equity & Inclusion, Deloitte.

Program Inkluzywny Rynek Pracy będzie realizowany do sierpnia 2024 roku. Zajęcia będą odbywały się w większości stacjonarnie w budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

W tej odsłonie programu przewidziano około 30 miejsc. Nabór jest otwarty, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W celu aplikowania lub uzyskania dodatkowych informacji, można skontaktować się z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy pod nr. telefonu 22 443 07 56 lub wysłać zgłoszenie na adres: irp@um.warszawa.pl.

 

fot. UMW

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda