mobile

Koniec porozumienia w sprawie warszawskich zabytków

Po szesnastu latach wojewoda mazowiecki wypowiedział porozumienie m.st. Warszawie ws. przekazywania kompetencji Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków. Od 1 listopada 2017 r. odpowiedzialność za warszawskie zabytki spada na konserwatora mazowieckiego.

inf. pras.
TAGI
Koniec porozumienia w sprawie warszawskich zabytków

- Decyzje podejmowane w biurze stołecznego konserwatora niejednokrotnie ratowały warszawskie zabytki i przywracały im świetność. – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy – Niestety przez decyzję wojewody istnieje obawa, że w przyszłości nie uda się skutecznie chronić historycznego dziedzictwa miasta.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) wydało 38 894 decyzji, 8 743 postanowienia oraz 15 643 zalecenia. Rozpatrzyło pozytywnie 729 wniosków o dotacje na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych. Przeprowadziło 915 kontroli powstrzymujących m.in. nielegalne remonty czy nadbudowy. Dzięki wnioskom SKZ do rejestru zabytków wpisano wiele warszawskich budynków i obszarów, stale uzupełniana jest także gminna ewidencja zabytków.

Michał Krasucki, dotychczasowy stołeczny konserwator, podkreśla, że biuro będzie działać nadal, ale z nowymi zadaniami, takimi jak m.in. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, parki kulturowe, jako dodatkowe narzędzie kontroli przestrzeni zabytkowych, pomniki, wzmocnienie nadzoru konserwatorskiego nad inwestycjami miejskimi, większa aktywizacja mieszkańców w obszarach związanych z ochroną zabytków.

W dalszym ciągu BSKZ będzie zarządzać udzielanymi przez Radę Miasta dotacjami na remonty zabytków ujętych nie tylko w rejestrze zabytków, ale także, co jest nowością, w gminnej ewidencji zabytków, na które do tej pory przeznaczono blisko 150 mln zł.

Podsumowanie 16 lat działalności SKZ tutaj

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda