mobile
REKLAMA

Międzynarodowy projekt Kołłątaja

Liceum Kołłątaja otrzymało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja prasowa
Międzynarodowy projekt Kołłątaja

Międzynarodowy projekt partnerski, w którym liderem jest  ochockie XXI LO, we współpracy z szkołą partnerską – 4 Liceum w Katerini w Grecji jest planowany do realizacji w latach 2021 i 2022. Będzie to pierwsza inicjatywa Lidera w zakresie otwarcia kształcenia na Europę. Nawiązuje do tego jego tytuł „Pierwszy krok w Europie – początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie”. 

Szkoły współpracując, w ramach projektu delegują do jego realizacji łącznie 48 uczniów oraz 10 nauczycieli, którzy wspólnie, w trakcie dwóch tur mobilności zrealizują program kształcenia atrakcyjny dla uczniów, istotnie rozwijający ich kompetencję, co jest głównym celem projektu. Każda z mobilności kierowana jest do innych klas i innych profili – ścisłego i humanistycznego. W planowanej na  wrzesień 2021 roku, pierwszej mobilności uczestniczyć będzie 18 uczniów wyłonionych z klas drugich z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, w tym 3 uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Towarzyszyć im będzie 3 nauczycieli w roli opiekunów i mentorów. Z greckiej szkoły partnerskiej w mobilności będzie uczestniczyło 6 uczniów oraz dwóch opiekunów. Czas trwania mobilności w miejscu docelowym przewidziano na 12 dni.

Mobilność nosi tytuł: „Wspieramy walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami siłami międzynarodowego zespołu.” Związany jest z on z problemem wykluczenia osób z niepełnosprawnościami w Internecie. W pierwszym etapie uczniowie zapoznają się z tą problematyką, następnie dokonają audytów wybranych stron publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na koniec zaprojektują witrynę internetową spełniającą te wymogi. Będzie to strona dedykowana kolejnej wnioskowanej mobilności, z której skorzystają uczniowie w drugiej turze. Ich zadaniem będzie opracowanie broszury informacyjnej, sumującej zebraną podczas mobilności wiedzę i przybliżającej problematykę dostępności w Internecie.

Druga mobilność, planowana na październik 2021 roku, skierowana jest dla klas drugich i trzecich o profilach humanistycznych z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie – o strukturze i długości tożsamej z pierwszą.

Projekt drugiej mobilności nosi tytuł “Grecja jako ojczyzna sztuki oratorskiej, erystyki i dramatu”. Wytypowani uczniowie będą mieli okazję popracować nad umiejętnościami związanymi ze sztuką wystąpień publicznych. Efektem projektu będzie film instruktażowy, złożony z profesjonalnych już wystąpień uczestników. Rezultatem mobilności będzie zaś podniesienie kompetencji w dziedzinie wystąpień publicznych, która oczekiwana jest w wielu przedsiębiorstwach. Mobilność pomoże uczestnikom podnieść kulturę wypowiedzi, udoskonalić jej treść i formę, a także oswoić uczestników ze stresującą sytuacją z wykorzystaniem technik opanowania stresu i innych ograniczeń. Uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w dalszym życiu. Efektem projektu będą autoprezentacje uczestników oraz scenki teatralne, przy czym po pierwsze – całość odbywać się będzie w języku angielskim, a po drugie – prezentowane treści odnosić się będą do kultury Grecji. Uczniowie przygotują również broszurę informacyjną poświęconą zagadnieniom sztuki wystąpień publicznych.

Każda z dwóch zaplanowanych tur mobilności przewiduje przede wszystkim dążenie do wzmocnienia kluczowych kompetencji kształcenia ogólnego, a przy tym podnosi umiejętności związane z konkretnymi przedmiotami. 

Szkoły, w ramach nawiązanej współpracy będą realizować projekt zgodnie z najlepszymi praktykami, wiedzą, z nastawieniem na jakość działań i rozwój umiejętności i wiedzy kadry nauczycielskiej oraz instytucjonalnym rozwoju szkoły wynikającym z odpowiedzialności za realizację złożonych działań i dzięki współpracy z doświadczonym greckim partnerem.

Fot. XXI LO

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda