mobile
REKLAMA

Nowoczesna gmina na tle wielkiej aglomeracji

Gmina Stare Babice jest położona w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie M. St. Warszawy, od strony zachodniej. Posiada blisko 20 tysięcy mieszkańców, dla których łączy cechy gminy wiejskiej oraz możliwości i dobrodziejstwa sąsiadującej aglomeracji miejskiej tworząc współczesną osadę do satysfakcjonującego życia.

A.T./ fot. Tomasz Bielecki
TAGI
Nowoczesna gmina na tle wielkiej aglomeracji

Gmina Stare Babice to nie tylko dogodna lokalizacja, ale również jej prężny rozwój, nad którym czuwa Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir Sumka. Człowiek dialogu społecznego, otwarty na rozmowę i poglądy, także te nieszablonowe i niestandardowe. Wieloletni działacz samorządowy z bogatą listą wdrożonych pomysłów i inicjatyw na rzecz mieszkańców. Były Radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy, harcerz, konsultant ds. przemocy w rodzinie, aktywny wolontariusz projektu „Szlachetna Paczka”. Inicjator nowoczesnych rozwiązań i niestandardowych pomysłów. Człowiek, który nie boi się zabierać głosu w sprawach trudnych. Wójt, dla którego zawsze najważniejsze były i są sprawy zwykłych ludzi, którym nigdy nie szczędzi czasu, zawsze służąc pomocą, zarażając swoją dobrocią, uczciwością i pracowitością.

Wspomniane powyżej cechy osobowościowe wpływają na działalność pana Sławomira Sumki jako Wójta, który nie boi się wyzwań i niecodziennych sytuacji, będąc zawsze najbliżej tych, których blisko być powinien – mieszkańców gminy. Ostatnio nawet jako pierwszy wójt w historii gminy Stare Babice udzielił ślubu cywilnego.

Dobre zarządzanie to podstawa gminy Stare Babice. Dochody własne rosną w tempie pomiędzy 15 a 20% rok do roku, a zadłużenie budżetu plasuje się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu. W ramach zadań inwestycyjnych o charakterze społecznym w ostatnim czasie powstały:

  • atrakcyjny park ze sceną letnią, na której odbywają się liczne przedstawienia kulturalne,

  • Klub Mieszkańca,

  • nowoczesny Dom Kultury wraz z biblioteką,

  • Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli.

Gmina wspiera funkcjonowanie licznych organizacji społecznych, które realizują wiele programów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Ma nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną:

  • 16 placów zabaw dla dzieci

  • 7 siłowni plenerowych dla dorosłych,

  • 4 hale sportowe i liczne boiska.


 

W gminie działają cztery publiczne szkoły podstawowe i 3 przedszkola, a od września, z inicjatywy Wójta ruszy czwarte przedszkole zaadoptowane w budynku po gimnazjum. Przy każdej szkole znajduje się rezerwa terenu pod dalszą rozbudowę. Szkoły i przedszkola są świeżo wybudowane lub wyremontowane, wyposażone w sprzęt i urządzenia towarzyszące. Na terenie gminy działają także prywatne szkoły podstawowe i prywatne przedszkola, z którymi Urząd Gminy współpracuje. Wraz z dynamicznym rozwojem gęstości zabudowy planuje się budowę żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej.

W gminie Stare Babice prężnie działa Dom Kultury dbający o sferę artystyczną mieszkańców. W okresie letnim organizowane jest Kulturalne Lato zapewniające dużo atrakcji dla mieszkańców zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Mieszkańcy mogą brać udział w seansach filmowych w ramach Plenerowego Kina na Leżakach, tańczyć na Letnich Potańcówkach pod gołym niebem czy brać udział w spektaklach organizowanych na Scenie Letniej w Parku w Starych Babicach. Scena wybudowana w przepięknym parku, pozwala na wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu w weekendowe popołudnia i wieczory poprzez uczestnictwo w koncertach, przedstawieniach teatralnych, warsztatach oraz projekcjach filmowych.

Latem dla dzieci, oprócz atrakcji w ramach Kulturalnego Lata, działa także Lato w Gminie. Jest to forma półkolonii, mająca zapewnić uczniom aktywny wypoczynek podczas wakacyjnego miesiąca. Akcja gwarantuje uczestnikom całodzienną opiekę, wyżywienie, liczne atrakcje i wycieczki. Gmina Stare Babice dba o bogatą ofertę rozrywki sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej.

Samorząd Gminy Stare Babice przywiązuje bardzo dużą wagę do czystości i ochrony środowiska. Wójt Sławomir Sumka wprowadził w urzędzie, jednostkach podległych i placówkach oświatowych zakaz zakupu napojów w opakowaniach jednorazowych oraz używania jednorazowych opakowań żywności, kubków talerzyków i sztućców. Postawiono gminne punkty elektroodpadów, do których mieszkańcy mogą oddawać zużytą drobną elektronikę, baterie, żarówki, itp. Powołano do życia kącik adopcyjny dla roślin. Wymienia się lampy uliczne starego typu na nowoczesne LED o znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Wiosną, odbyły się dla mieszkańców warsztaty z zakresu kompostowania odpadów zielonych, a kolejnym etapem polityki proekologicznej są warsztaty dla mieszkańców mające na celu spopularyzowanie termomodernizacji budynków, pomoc w wymianie pieców oraz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Niebawem rozpocznie się inwentaryzacja cieplna budynków. Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ruszyły prace polegające na zorganizowaniu w Starych Babicach cyklicznego Ekotargu, na którym lokalni rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony.
W ramach ochrony środowiska wiele zbiorników wodnych zostało zrewitalizowanych i zarybionych.

Bardzo dynamicznie rozwija się ruch senioralny: prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, powstała Gminna Rada Seniorów, która zrzesza mieszkańców gminy od 60. roku życia. Jej członkowie współpracują z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb osób starszych wykazując liczne inicjatywy seniorskie. Jedną z takich inicjatyw jest Klub Seniora „Nadzieja”, który w tym roku obchodził 10-tą rocznicę swojej działalności. Kolejną inicjatywą organizowaną na terenie gminy są zajęcia prozdrowotno-sportowe dla seniorów takie jak: nordic-walking, joga czy gimnastyka na basenie. Gmina Stare Babice przystąpiła także do ogólnopolskiej akcji Kart Seniora.

Wójt Sumka szczególną uwagę zwraca także na osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Z jego inicjatywy powstała grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którą prowadzi psycholog. Warsztaty są możliwością zmiany swojej perspektywy, odkrycia swojego potencjału, odnalezienia wewnętrznej siły. Spotkania w grupie wsparcia są również możliwością poznania nowych, ciekawych osób. W serdecznej, bezpiecznej atmosferze oswajane są również tematy trudne i problematyczne. Dodatkowo, wójt chciałby otworzyć ośrodek dzienny opieki nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

Gmina Stare Babice plasuje się w czołówce gmin wiejskich w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Bierze udział w licznych programach inwestycyjnych współpracując z ościennymi gminami. Jako pierwsza Gmina na zachodnim Mazowszu przystąpiła do programu „Czyste powietrze”. Ponadto współpracując z województwem, otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji zadań z funduszy sołeckich MIAS MAZOWSZE 2019.

W ostatnim czasie zakończono dwa największe programy inwestycyjne w historii gminy: infrastrukturalny pt.: „ Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej w Gminie Stare Babice” o wartości blisko 200 mln złotych i kubaturowy: budowy obiektu oświatowo-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli, o wartości około 60 mln zł.

Na terenie gminy Stare Babice działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne. W ostatnich latach dla obu oddziałów wybudowano nowe remizy i wyposażono je w nowoczesny sprzęt, nie tylko gaśniczy ale również do ratownictwa drogowego. Obie jednostki pożarnictwa są objęte programem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prężnie działa Straż Gminna patrolująca tereny gminy, podejmująca zgłaszane przez mieszkańców interwencje oraz w okresie jesienno-zimowym sprawdzająca co mieszkańcy spalają w piecach.

Część zadań gospodarki komunalnej przejęło od gminy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo powstało w celu realizacji zadań własnych Gminy Stare Babice w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W planach jest uruchomienie jesienią w Gminie Stare Babice Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie organem doradczym i reprezentacją młodzieży w samorządzie lokalnym. Młodzieżowa rada tworzona będzie przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka aktywnie promuje Gminę poza granicami kraju. Między innymi, niedawno w Czechach, uczestniczył w spotkaniu miejscowości, które noszą nazwę „Babice”, a w przyszłym roku, na zaproszenie Wójta, jubileuszowy, dwudziesty zlot miejscowości Babice odbędzie się właśnie w Starych Babicach. Ponadto, na początku lipca Sławomir Sumka wraz z delegacją pasjonatów brał udział w obchodach 15-lecia wpisania radiostacji Varberg na listę światowego dziedzictwa Unesco. Radiostacja w Grimeton w Szwecji to bliźniaczy, aczkolwiek mniejszy ośrodek niż babicka Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, zniszczona podczas wojny, o której rekonstrukcję zabiega wójt Sumka. Budowa w Starych Babicach Muzeum Radiostacji zwiększyłaby potencjał turystyczny gminy, a także umożliwiła młodym pokoleniom poznawanie historii tych terenów w nowoczesny i nowatorski sposób. Zachęcamy do współpracy wszystkie podmioty chętne do szerzenia gminnych inicjatyw oraz przyszłych potencjalnych mieszkańców.


 


 


 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda