mobile
REKLAMA

Odpowiedzialna produkcja stali: Huta ArcelorMittal Warszawa z certyfikatem

Bielańska Huta,  jako drugi zakład hutniczy w Polsce,  znalazła się w gronie nielicznych światowych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteelTM.

Informacja prasowa
Odpowiedzialna produkcja stali: Huta ArcelorMittal Warszawa z certyfikatem

Standard ResponsibleSteelTM (w wolnym tłumaczeniu Odpowiedzialna Produkcja Stali ) potwierdza, że stal, którą wytwarza dana huta, została wyprodukowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego biznesu na każdym etapie; od pozyskiwania surowców, poprzez procesy produkcji i zarządzanie ich wpływem na środowisko.

Huta ArcelorMittal Warszawa starania o uzyskanie certyfikatu zaczęła ponad dwa lata  temu.

 

Audyty w ArcelorMittal Warszawa  przeprowadziła jednostka certyfikująca DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteelTM). Odbyły się one w maju i we wrześniu 2022 roku.  Audytorzy sprawdzali, czy zakład działa  respektując rygorystyczne wymogi standardu. Ich praca nie ograniczyła się do weryfikacji dokumentów. W czasie audytu przeprowadzili szereg rozmów z interesariuszami zewnętrznymi (przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, organizacji NGO, społeczności lokalnych)  i wewnętrznymi (pracownicy różnych szczebli, związki zawodowe) . Kryteria stawiane przez ResponsibleSteelTM dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych przypisanych do 12 zasad. Dla przykładu aspekty społeczne obejmują: etykę biznesową, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka i prawo pracy. Kryteria środowiskowe obejmują między innymi zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną oraz bioróżnorodność.  

Po zakończonym pomyślnie audycie 24 stycznia 2023 roku spółka otrzymała certyfikat, potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie.

 

EK

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda