mobile
REKLAMA

Pieniądze dla działkowców

Mazowieccy działkowcy z kolejną szansą na dofinansowanie! Ruszyła właśnie piąta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu Mazowsza, czyli „Mazowsze dla działkowców 2023”. Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 marca br.

informacja prasowa
Pieniądze dla działkowców

Czym jest MIAD?

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego od pięciu lat. Zgodnie z założeniem program ma zachęcać mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Kluczem do tego jest realizacja wielu inwestycji, które umożliwią mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej.

 

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, władze Mazowsza nie ustają w przekazywaniu środków finansowych, które mogą poprawić komfort i jakość życia mieszkańców naszego regionu. – W tym roku uruchamiamy aż 20 programów na łączną kwotę ponad 660 mln zł. Planując działania nie zapomnieliśmy o wsparciu dla działkowców. To bardzo potrzebna inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, związanej z inflacją i wzrostem cen, MIAD nabiera dodatkowego znaczenia. W wielu przypadkach będzie szansą na realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców korzystających z ogródków działkowych inwestycji, takich jak sieć wodociągowa, parkingi, zieleń, ścieżki rowerowe, monitoring czy nawet siłownie zewnętrzne. Dlatego zachęcam do składania wniosków.

 

Na co środki?

W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę czy odnowę miejsc rekreacji takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.mazovia.pl

Wysokość dofinansowania

Zadanie musi być sfinansowane wspólnie przez beneficjenta (JST) i stowarzyszenie ogrodowe prowadzące dany ROD. W ramach wkładu własnego każda ze stron powinna zapewnić środki finansowe na pokrycie inwestycji minimum 80 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku beneficjenta i 20 proc. w przypadku stowarzyszenia. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” dla jednego ROD nie przekroczy 20 tys. zł i zostanie przyznana jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta (JST) po zakończeniu realizacji inwestycji.

Do kiedy i jak składać wnioski?

Termin składania wniosków mija 15 marca 2023 r. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach urzędu oraz pocztą lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

fot. mazovia.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda