mobile

Podsumowujemy 2015 rok w Wilanowie

O mijającym 2015 roku, wykonanych inwestycjach, planach na przyszły rok, a także o realizacji programu wyborczego, z Ludwikiem Rakowskim, burmistrzem Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy rozmawiał Andrzej Sitko.
 

Podsumowujemy 2015 rok w Wilanowie

Tradycyjnie, zakończenie roku to czas podsumowań. Panie Burmistrzu, co udało się zrealizować w ciągu minionych 12 miesięcy?

W tym roku mieliśmy duży budżet inwestycyjny, który realizujemy zgodnie z założeniami, choć zdarzyły się niespodzianki o czym powiem za chwilę. Największą tegoroczną inwestycją jest budowa szkoły na terenie Wilanowa Zachodniego. I chociaż nie jesteśmy zachwyceni tempem prac wykonawcy, to jednak wszystko wskazuje na to, że budowa zakończy się w terminie i 1 września 2016 r. dzieci rozpoczną naukę w nowej szkole. Prowadziliśmy także dużo inwestycji drogowych. Np. przebudowa ulicy Klimaczka czy Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do ul. Ledóchowskiej. Dzisiaj mało kto pamięta, że pół roku temu były tam chaszcze, połamane płyty betonowe i dziury – teraz mamy normalną jezdnię i zagospodarowane tereny zielone. ZDM wykonał także nakładkę asfaltową od Sarmackiej do Przyczółkowej. Ta inwestycja  umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej, która na tym obszarze jest bardzo ważna i oczekiwana przez mieszkańców. Zrobiliśmy krok milowy w stronę  budowy ul. Nowokabackiej. W tym roku, przy udziale inwestora prywatnego, powstała jedna nitka tej ulicy. Przed kilkoma dniami rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie tego połączenia Wilanowa z Ursynowem, który wejdzie na budowę na początku 2016 r.
Poza tym udało się wykonać prawie wszystkie inwestycje związane z budżetem partycypacyjnym na rok 2015: park linearny wzdłuż ulicy Klimczaka, zakup pianina do świetlicy Zespołu Szkół nr 2 na ul. Gubinowskiej, wyposażenie placu zabaw przy szkole w Powsinie. Generalnie można powiedzieć, że to co było zaplanowane albo się zakończyło, albo jest na dobrej drodze do zakończenia .

Które inwestycje muszą zostać przeniesione na przyszły rok?

Inwestycja, z którą niestety mamy kłopot to budowa przedszkola przy ulicy Zdrowej na terenie Wilanowa Zachodniego. Musieliśmy odstąpić od umowy z wykonawcą, który niewiele zrobił na budowie, poza ogrodzeniem terenu i odhumusowaniem części działki. Konieczne będzie ogłoszenie nowego przetargu na wyłonienie wykonawcy tego obiektu. Inne inwestycje, to budowa Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ulicy Radosnej w Wilanowie Wysokim. Termin oddania tego obiektu to grudzień przyszłego roku. W skład kompleksu wejdzie: przedszkole, filia Biblioteki Publicznej i filia Centrum Kultury Wilanów, pomieszczenia dla seniorów, mam i dzieci. W tym przypadku część środków będzie wydawana w przyszłym roku, ale nie ma zagrożenia dla terminu oddania tego obiektu.

Jakie jeszcze inwestycje planujecie rozpocząć w roku 2016?

Zakładam, że rozpoczniemy budowę ulicy Zdrowej, gdzie mamy już dokumentację. Powinniśmy też przebudować skwer przed Świątynią Opatrzności Bożej. Staramy się o środki na przebudowę ulicy Bruzdowej na terenie Kępy Zawadowskiej i Jarej na Zawadach, gdzie powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Wystąpiliśmy także o środki na drogę w rejonie Kępy Zawadowskiej o nazwie 37 KUD. Poza tym mamy też kilka inwestycji z budżetu partycypacyjnego na przyszły rok. W Osi Królewskiej miałby powstać mostek i nowe nasadzenia zieleni razem z częścią edukacyjną dotyczącą ekologii, przeznaczoną nie tylko dla dzieci. Przyszły rok w ogóle zapowiada się rekordowo, bo mamy otrzymać 30 mln zł na pozyskanie działki pod kolejną szkołę na terenie Wilanowa.

W listopadzie 2014 roku odbyły się wybory samorządowe. Które z obietnic wyborczych zostały zrealizowane, a które są na chwilę obecną trudne do wykonania?

Udało się pozyskać pieniądze na remont cmentarza w Powsinie. Ta inwestycja była zapisana w Programie na lata 2014-2018. Dokonaliśmy też modernizacji boisk przy szkole w Powsinie. Mamy nową siedzibę oddziału Straży Miejskiej w Wilanowie, w naszym Ratuszu przy ulicy Klimczaka. Inne zrealizowane inwestycje to: zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Powsinkowskiego, modernizacja placu zabaw przy ulicy Lentza, powstanie przychodni dla dzieci przy Klimczaka. Jeśli chodzi o przebudowę ulicy Klimczaka brakuje nam krótkiego odcinka od Ratusza do ul. Przyczółkowej. Inne inwestycje, które realizujemy to na przykład budowa ulicy Nowokabackiej czy Branickiego. Czekamy na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ulicy Zdrowej. W przyszłym roku powinna zakończyć się budowa szkoły z kompleksem sportowym w Miasteczku Wilanów. Wykonana jest dokumentacja dotycząca termomodernizacji szkoły w Powsinie. Mam nadzieję, że inwestycję uda się przeprowadzić w przyszłym roku. Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu pomiędzy jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku pomiędzy ulicą Sarmacką a aleją Rzeczypospolitej.  

Panie Burmistrzu, które obietnice są trudne do zrealizowania i z jakiego powodu?

Ścieżka rowerowa – połączenie istniejącej ścieżki rowerowej do Powsina i jej przedłużenie do Konstancina. Wydawało się, że w tym roku da się to zrobić. ZDM opracował bardzo zaawansowany projekt tego połączenia, ale okazało się, że pojawiły się problemy z regulacją  własności gruntów. Inwestycją skomplikowaną jest budowa linii tramwajowej do Wilanowa. To proces wieloletni i wydaje się, że do 2018 roku Tramwaje Warszawskie nie zdążą z tym przedsięwzięciem. Problem mamy też z nową siedzibą Straży Pożarnej. Co prawda znaleźliśmy lokalizację, ale pojawiły się kwestie z uregulowaniem stanu gruntów. Podobnie jest z budową kompleksu boisk przy ulicy Gubinowskiej, gdzie pojawiły się roszczenia o zwrot działek. Sprawa toczy się w różnych sądach, w przypadku jednej z działek orzekał nawet Trybunał Konstytucyjny.


Panie Burmistrzu, za chwilę będą święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Zwyczajem jest składanie życzeń. Czego Pan życzy mieszkańcom dzielnicy?

Życzę chwili oddechu w tym okresie świątecznym, spotkań rodzinnych, powrotu do pracy w zdrowiu i z nowymi siłami. A w Nowym Roku, poza sukcesami w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym, jak najmniej powodów do narzekania.
 
Czego moglibyśmy Panu życzyć?

Tego, żeby nie spotykały nas różne przykre niespodzianki w realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych i odrobiny wyrozumiałości, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo chciałbym, żebyśmy mogli spełnić oczekiwania mieszkańców i powiedzieć, że to co było możliwe do zrealizowania, zostało wykonane.

Tego życzymy. Dziękuję za rozmowę.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda