mobile
REKLAMA

Siedem nowych planów zagospodarowania dla stolicy

Siedem planów miejscowych uchwalili dziś radni Warszawy. Ochronią one zarówno tereny zielone, jak i lokalne zespoły zabudowy miejskiej. Większość obejmuje tereny, które znajdują się na prawym brzegu Wisły.

informacja prasowa
Siedem nowych planów zagospodarowania dla stolicy

– Warszawa bardzo dynamicznie się rozwija. Ale ten rozwój musi odbywać się w sposób zaplanowany. Cieszę się, że udało się nam zakończyć pracę nad planami dla obszarów, które są ważne dla miasta i lokalnych społeczności – mówi Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Większość decyzji inwestycyjnych w stolicy wydawanych jest na podstawie planów miejscowych. Szczegółowe regulacje zapisane w planach miejscowych zapewniają bardziej zrównoważony rozwój Warszawy. Dzięki tym planom mieszkańcy wiedzą, gdzie ma powstać szkoła, przedszkole czy skwer, w którym miejscu przewidywana jest rozbudowa dróg.

Tereny zielone i osiedla

Plany pozwalają również chronić obszary ważne ze względów ekologicznych. Jest to istotne ze względu na lepszą adaptację i odporność miasta na zmiany klimatyczne. Na przykład plan Zakola Wawerskiego ustala ochronę tych terenów. Zostaną one zachowane w stanie naturalnym – w tym obszar starorzecza, zabagnienia, podmokłości, obszary wodno-błotne, torfowiska, oczka wodne, mokradła czy łąki. Wyjątek stanowić będą niewielkie tereny, które można przeznaczyć pod inne cele, w tym usługi kultury i sportu i rekreacji.

Unikatowy charakter zachowa również enklawa niskich budynków Osiedla Przyjaźń na Jelonkach. Powstało ono w latach 50. dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Dziś jest to osiedle akademickie.

Te przykłady pokazują, jak ważne są zapisy w planach miejscowych. Pozwalają one na zachowanie lokalnego charakteru i tożsamości w różnych rejonach miasta, z poszanowaniem tradycji. Walory przyrodnicze i kulturowe są równie ważne.

Zdrowy rozwój

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone na LXXIII sesji Rady m.st. Warszawy: Plan Zakola Wawerskiego; Plan w rejonie ul. Kadetów; Plan Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej; Plan Obszaru Gołąbki; plan obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń; Plan rejonu ul. Podskarbińskiej – część II; Plan rejonu Kamionka – część II.

– Łącznie w 2022 roku uchwalonych zostało 21 planów miejscowych o powierzchni ponad 1000 hektarów. To bardzo różnorodne tereny i wyzwania, które regulujemy planistycznie, by Warszawa rozwijała się zdrowo i pięknie – mówi dr inż. Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Kolejne plany radni będą uchwalać już w przyszłym roku.

Projekt nowego Studium Warszawy

W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st Warszawy dobiegają końca prace projektowe nad nowym Studium Warszawy. To konstytucja przestrzenna miasta, która wyznacza kierunki jego rozwoju do 2050 roku. Wyłożenie projektu nowego Studium do publicznego wglądu planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Studium stanowi podstawę dla wszystkich planów miejscowych.

fot. um warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda