mobile
REKLAMA

W 2022 roku Ochotę czeka wiele remontów

Dobra wiadomość dla uczniów i ich rodziców z Ochoty. W 2022 roku na prace remontowe i modernizacyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości ponad 4 500 000 zł. W wyniku zaplanowanych prac poprawi się komfort nauki w ochockich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich.

Informacja prasowa
W 2022 roku Ochotę czeka wiele remontów

- Na 2022 rok przygotowaliśmy bardzo ambitny plan remontów placówek oświatowych. Zapewnienie uczniom i nauczycielom dobrych warunków nauki to jeden z moich priorytetów. Niezaprzeczalnym efektem działań w obecnej kadencji będzie poprawa warunków nauki w ochockich placówkach oświatowych — informuje Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota Sławomir Umiński, odpowiedzialny za sprawy oświaty.

We wszystkich placówkach oświatowych na Ochocie zaplanowano środki na konserwacje i drobne przeglądy. W większości przewidziano w tym roku niezbędne prace remontowe i modernizacyjne.

Przedszkola

W tym roku prace remontowe zostaną przeprowadzone w aż 11 przedszkolach, w tym m.in. w Przedszkolu nr 241 zostanie zmodernizowana instalacja hydrauliczna. W Przedszkolu przy ul. Trzech Budrysów zostanie wyremontowane ogrodzenie, przewidziano także prace remontowe dachu. W wyniku remontu w Przedszkolu 312 we wszystkich pomieszczeniach pojawi się nowa farba, a w wyniku prac związanych z remontem podłogi poprawi się estetyka korytarza głównego. Przy przedszkolu zlokalizowanym przy ulicy Lechowskiej zostanie odnowiony plac zabaw. W Przedszkolu nr 59 kontynuowany będzie remont pomieszczeń kuchenno-gospodarczych.

Szkoły podstawowe

Prace remontowe zaplanowano w 7 szkołach podstawowych. Na remonty w ochockich szkołach podstawowych zostanie przeznaczona kwota 822.000 zł. Największy zakres prac przewidziano w Szkole Podstawowej nr 175 im. Heleny Marusarzówny – zaplanowano naprawę i konserwację dachu, remont piętra oraz pomieszczeń dydaktycznych dla klas I-III. W Szkole Podstawowej nr 152 prace obejmą wyrównanie nawierzchni przed szkołą i położenie kostki brukowej oraz remont jednego pionu łazienek. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 23 przeprowadzi remont małej Sali Gimnastycznej.

Szkoły ponadpodstawowe

Remonty zostaną przeprowadzone w 4 liceach ogólnokształcących oraz 3 szkołach technicznych w tym m.in. w Liceum CLX im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. - W wyniku zaplanowanej modernizacji wymieniony zostanie tam węzeł centralnego ogrzewania oraz zostanie przeprowadzony remont wejścia do szkoły. Liceum Ogólnokształcące nr XXI przeprowadzi remont łazienek. W Technikum nr 7 (daw. Kolejówka) planowany jest remont boiska oraz naprawa pokrycia dachu.

Inne Placówki Oświatowe

Remonty i modernizacje obejmą także m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, na które przewidziano w tym roku kwotę 250.000 zł na remont dachu. Dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 planowana jest naprawa podbasenia.

Fot. UD Ochota

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda