mobile

Warszawa wspiera ludzi kultury

Kryzys, którego doświadczamy, uderza również w pracowników sektora kultury. Podejmujemy działania, by wpierać ludzi, którzy stracili dochody oraz zachować stabilność instytucji kultury i organizacji pozarządowych. To kolejny pakiet wsparcia, jaki przygotowała Warszawa w trudnym czasie epidemii koronawirusa.

inf. prasowa
Warszawa wspiera ludzi kultury

- Załamanie inwestycji w kulturę to straty dla społeczeństwa w perspektywie lat, a nawet dekad. Nie możemy do tego dopuścić, musimy zadbać o warszawską kulturę, dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia. Priorytetem jest zachowanie istniejących zasobów, ochrona pracowników sektora kultury i wsparcie dla artystów - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

Warszawa to miasto, które od lat inwestuje w kulturę. To tutaj jest najwięcej teatrów i duża liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych. Stolica przyciąga artystów. Tu najbardziej prężnie działa rynek sektora filmowego, odbywa się duża liczba festiwali i inicjatyw oddolnych.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną wszyscy musimy dostosować się do nowej rzeczywistości. Kultura to przecież często interakcja z drugim człowiekiem, wspólne uczestnictwo, bezpośredni kontakt pomiędzy odbiorcą a artystą. Jednak względy bezpieczeństwa i nowe obostrzenia to wykluczają. Zamknięte placówki, odwołane wydarzenia i wstrzymane produkcje uniemożliwiają realizację projektów, zadań i wywiązywanie się z kosztorysów oraz przyjętych planów. Dlatego w tym czasie, trudnym dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, dla niezależnych artystów i animatorów, działających w zakresie kultury, Warszawa - pomimo trudnej sytuacji budżetowej i kroczącego kryzysu - przygotowała szereg działań wspierających.

 

- Chcę podkreślić, że warszawski sektor kultury, nie czekając na nic, od razu stanął na wysokości zadania. Oferta spektakli, koncertów, filmów, debat w wersji on-line jest naprawdę szeroka i cieszy się dużą popularnością wśród warszawianek i warszawiaków. Pojawiły się inicjatywy wspierające kulturę w sieci, teatry, księgarnie i biblioteki. Bardzo za to dziękuję i #wspieramkulture - deklaruje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

Warszawa uruchamia specjalny, dedykowany konkurs w ramach wsparcia dla ludzi kultury - „Mobilni w kulturze”. Jest to otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln zł.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom - realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury.

Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki w maju.

 

Miasto uruchamia również drugi konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych - „Ulubiona warszawska księgarnia”. Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim - zarówno specjalistycznym, jak i ogólnoasortymentowym - prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 000 zł.

 

W ramach wsparcia dla ponaddzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów, innych instytucji):

  • możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych;
  • możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami;
  • wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;
  • miany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych;
  • pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów.

 

W ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych:

  • modyfikacja złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych czy rezultatów projektów);
  • możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury;
  • wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;
  • pomoc w zakresie uzyskania bonifikaty w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności.

 

W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda