mobile
REKLAMA

Wygraj z Informatorem Stolicy bilet do Cyrku Korona

 Przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania podwójne bilety do cyrku.  Cyrk Korona powraca do Warszawy z nowym programem, który zaprezentuje zaraz po długim weekendzie majowym, 12, 13, 14 i 15 maja. Tym razem zaprasza do Ursusa i Bemowa

Piotr Wróbel
Wygraj z Informatorem Stolicy bilet do Cyrku Korona

Co zobaczymy:

• Washington Trapeze!;
• Rewiowy Quick Change;
• Diabolina i flying pole;
• Żonglerka w ultrafioletach;
• Ewolucje na sztrabatach;
• 5-osobowy zespół akrobatów z Afryki;
• Latający rower;
• Brawurowe akrobacje napowietrzne;
• Antypody - żonglerka nogami;
• Bajkowy strażak, kucyki oraz niesforny goryl;
• Konferansjer - Czarodziej;
• Bawi Clown Chico.

Dyrekcja cyrku zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Do dwóch lat dziecko wchodzi bez biletu!

Gdzie i kiedy występy

Centrum Handlowe SKOROSZE
12.05.2023 - piątek, godz.18:00
13.05.2023 - sobota, godz.14:00 i 17:00

Warszawa Bemowo, Namiot Cyrkowy - Bemowo Lotnisko ul.Powstańców Śląskich
14.05.2023 -
niedziela, godz. 13:00 i 16:00
15.05.2023 - poniedziałek. godz. 18:00

 

Zasady konkursu:

 

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie:

 dlaczego chcesz wybrać się do  Cyrku Korona?

 

Odpowiedzi można udzielać do dnia 09.05.2023 do godziny 23:50.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 10.05.2023 roku.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 29.04.2023 do 09.05.2023 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 29.04.2023 do 09.05.2023 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego chcesz wybrać się do  Cyrku Korona?”

 pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 10.05.2023 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, trafia ona do puli nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda