mobile

Czas na zieloną odbudowę miast

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, a także dziewięciu prezydentów innych miast oraz 18 organizacji pozarządowych zaapelowało do Premiera o przeznaczenie dodatkowego wsparcia finansowego na inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym.

inf. prasowa
Czas na zieloną odbudowę miast

Sygnatariusze apelu odwołują się do idei „zielonej odbudowy miast”, czyli takiej ścieżki wychodzenia z kryzysu, która zagwarantuje, że miasta będą odporne na przyszłe kryzysy, wolne od zanieczyszczeń i otwarte na wszystkich mieszkańców. Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się prezydent Warszawy oraz prezydenci Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Krakowa, Olsztyna, Piły, Przemyśla, Rzeszowa, Zamościa, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także liczne grono organizacji społecznych.

W ciągu ostatnich 15 lat udało się znacznie poprawić usługi transportu zbiorowego w polskich miastach, ale w wyniku pandemii transport ten jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy konieczność przewożenia mniejszej liczby pasażerów, z drugiej - utrzymania często zwiększonych wymagań sanitarnych i przewozowych. To dodatkowe koszty, które w niektórych miastach już grożą podwyżkami cen biletów. Pozostawienie tej sytuacji bez reakcji budżetu państwa grozi redukcją już nie tylko przewozów pozamiejskich, ale także tych wewnątrz miast. Nie można do tego dopuścić – argumentuje dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

W trakcie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią transport publiczny stanowił bardzo ważny zasób dla ludzi, których praca pozostaje niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Jednak sieci transportu publicznego – mimo ich fundamentalnej roli – znajdują się pod ogromną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów. Dlatego organizacje i miasta zaapelowały do Premiera, aby przeznaczył dodatkowe środki finansowe na:

  • pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19;
  • inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne;
  • wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi;
  • zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych (miejsc przesiadkowych do innego rodzaju transportu), które ułatwią przemieszczanie się po mieście.

W latach 2021-22 Polska ma otrzymać 18,9 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Od 15 października br. państwa członkowskie będą mogły przesyłać do Komisji Europejskiej projekty Krajowych Planów Odbudowy. Intencją Komisji jest, aby pieniądze były wydatkowane w sposób, który przyczyni się do przyspieszenia zielonej transformacji Unii. Organizacje i decydenci popierający apel nie mają wątpliwości, że zrównoważony transport zbiorowy oraz infrastruktura promująca aktywną mobilność (ruch rowerowy i pieszy) powinny znaleźć się wśród wspieranych obszarów.

 

Pełna treść apelu znajduje się na stronie organizacji ClientEarth.

Apel na rzecz zielonej odbudowy miast podpisali:

Bakun Wojciech, prezydent Przemyśla

Głowski Piotr, prezydent Piły

Grzymowicz Piotr, prezydent Olsztyna

Guć Michał, wiceprezydent Gdyni

Gutkowski Andrzej, zastępca prezydenta Rzeszowa

Karolczak Kazimierz, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Łyczko Janusz, zastępca prezydenta Jeleniej Góry

Majchrowski Jacek, prezydent Krakowa

Surmacz Agnieszka, zastępca prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego

Trzaskowski Rafał, prezydent m.st. Warszawy

Wnuk Andrzej, prezydent Zamościa

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Fundacja Otwarty Plan

Fundacja WWF Polska

Fundacja Zielone Światło

Gogolewski Jakub, Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE

HEAL Polska

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Koalicja Klimatyczna

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Stowarzyszenie Bo Miasto

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Warszawski Alarm Smogowy

Zielone Wiadomości

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda