mobile

Dzielnice Warszawy pod lupą statystyki

„Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r.” to publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie, który kolejny raz zbadał zmiany zachodzące w stolicy. Dane odnoszą się do najważniejszych wymiarów życia w mieście m.in. rozwoju ludnościowego (w tym wskazania, które dzielnice się starzeją szybciej), aktywności zawodowej i gospodarczej, dopasowania infrastruktury do potrzeb (żłobki, przedszkola, szkoły) czy migracje wewnętrzne

Informacja prasowa
Dzielnice Warszawy pod lupą statystyki

Jaka panorama miasta wyłania się z danych statystycznych? Miasta aktywnego demograficznie – 7 z 18 dzielnic zaludniało się w wyniku przyrostu naturalnego lub migracji (Ursus, Włochy, Białołęka, Wilanów, Wesoła, Wawer, Żoliborz). Przy czym w dwóch dzielnicach – Wilanowie i Wawrze – widoczny jest największy wzrost dzieci w wieku 7-14 lat. W ciągu 3 lat w Wilanowie liczba ta wzrosła prawie o 44% (Wawer – blisko 18%). W 11 dzielnicach ubytek mieszkańców miał charakter naturalny. W największym stopniu dotyczyło to seniorów. Większość miejsc pracy (3/4 podmiotów gospodarki narodowej) , a więc i pracujących, znajduje się w lewobrzeżnej części Warszawy. To tylko kilka podstawowych informacji. W publikacji można znaleźć dane dotyczące dzielnic w 14 obszarach począwszy od środowiska, poprzez rynek pracy, edukację, mieszkalnictwo, po finanse.

Prezentowana publikacja, podczas spotkania w Centrum Kreatywności Targowa, stała się kanwą do dyskusji o tym, jakie dane są potrzebne i jak są wykorzystywane do diagnozowania i planowania rozwoju dzielnic.  W panelu dyskusyjnym na temat rzetelności, jakości i użyteczności danych rozmawiali m.in. Tomasz Zegar (kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie), dr Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), Norbert Szczepański (burmistrz Dzielnicy Wawer) oraz Olaf Osica (dyrektor Biura Strategii i Analiz).

- Każda statystyka publiczna działa w określonym środowisku prawnym i społecznym – mówił Tomasz Zegar. - Statystyka publiczna jest tworem społecznym. Jak w wielu innych obszarach życia , potrzeby najczęściej rosną szybciej niż możliwości ich zaspokojenia. Rosnąca presja i oczekiwania w stosunku do statystyki zapoczątkowują zmiany, choć dzieje się to wolniej niż pojawiające się pytania dotyczące rzeczywistości, którą chcemy rozumieć – podkreślał  przedstawiciel Urzędu Statystycznego.

Poza licznymi publikacjami Urzędu Statystycznego w Warszawie jak m.in. informacje statystyczne, roczniki, wyniki prac eksperymentalnych, Bankiem Danych Lokalnych jest wiele innych źródeł administracyjnych, z których możemy czerpać informację o Warszawie. Z niektórych danych można dowiedzieć się, gdzie najczęściej w Warszawie strażacy interweniują przy gaszeniu pożarów, jak również tego, że drugą po Ukraińcach grupą pracujących w Warszawie obywateli innych państw są Nepalczycy.    

 - Dane są istotnym elementem poprzedzającym planowanie rozwoju dzielnicy. Nabierają większego znaczenia, kiedy mówimy o programowaniu usług i ich dostosowaniu do lokalnych potrzeb. Dane statystyczne dają też możliwość pozycjonowania się względem innych dzielnic czy gmin – mówił Norbert Szczepański burmistrz dzielnicy Wawer. - Choć w przypadku dzielnic obrzeżnych Warszawy ważna byłaby również możliwość porównania z innymi gminami w Polsce, które swoją charakterystyką są do nich bardziej zbliżone niż inne, centralne dzielnice Warszawy – dodał burmistrz Wawra.

fot.GUS

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda