mobile
REKLAMA

Konkurs na lokale użytkowe na Zieleniaku

Trwa konkurs na wynajem lokali na Zieleniaku zorganizowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGM) w dzielnicy Ochota, działając na podstawie Uchwały Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

informacja prasowa
Konkurs na lokale użytkowe na Zieleniaku

Lokale położone są na Targowisku „Zieleniak” przy ul. Grójeckiej 97 w Warszawie. Możliwy okres wynajmu to okres do 3 lat.

 

W konkursie dostępne są trzy lokale:

Obiekt nr 65 o powierzchni użytkowej 7,06 m2

Obiekt nr 90 o powierzchni użytkowej 6,87 m2

Obiekt nr 50 o powierzchni użytkowej 13,91 m2

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

​W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą w określonym terminie i miejscu prawidłową pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w Regulaminie konkursu.

 

Jakie warunki należy spełnić?

1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2022 r. w przypadku prowadzących działalność rolniczą

2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

3. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

4. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie umieszcza się napis: „Oferta na najem obiektu nr 65 lub 90 lub 50 położonego w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 97 oraz nazwę i adres oferenta.”

 

Do kiedy można złożyć wniosek?

Do 11 lutego 2023 r.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Prawidłowo wypełniony wniosek należy dostarczyć do siedziby ZGN w Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 11 (od pn - pt w godzinach: 7.30 – 15.30) lub do Biura Targowiska Zieleniak ul. Grójecka 97.

 

Czy mogę otrzymać wniosek o najem obiektu?

Tak, należy zgłosić się do Biura Targowiska ul. Grójecka 97.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Otwarcie ofert i część jawna konkursu odbędzie się w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 11.00 w ZGN Ochota.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania. O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Więcej informacji oraz regulamin na stronie: https://ochota.um.warszawa.pl/waw/zgn-ochota/-/dzierzawa, a także pod numerem telefonu: 22 418 79 80 lub 22 418 79 81.

fot. J. Kawaliszyn

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda