mobile
REKLAMA

Konkurs - wygraj książkę „Dziewczyna i uczony”. Wydawnictwa HarperCollins

Razem z wydawnictwem HarperCollins przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania książkę  znawczyni sztuki Gerdien Verschoor pod tytułem „Dziewczyna i uczony”
 

Piotr Wróbel
Konkurs - wygraj książkę  „Dziewczyna i uczony”. Wydawnictwa HarperCollins

W 1641 roku Rembrandt namalował „Dziewczynę w ramie obrazu” i „Uczonego przy pulpicie”. Przez trzysta lat obrazy podróżowały po Europie: na wozach i w karocach, ciężarówkami i samochodami służb dyplomatycznych. Zdobiły ściany amsterdamskich domów oraz różnych pałaców, należały do ulubionych obrazów ostatniego polskiego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W XVIII wieku trafiły w ręce rodziny Lanckorońskich, na początku drugiej wojny światowej ślad po nich jednak zaginął. Wszystko wskazywało na to, że zostały bezpowrotnie utracone w wojennej zawierusze.

I wtedy zdarzył się cud: pięć lat po  upadku muru berlińskiego polska hrabianka Karolina Lanckorońska podarowała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie wielką kolekcję dzieł sztuki, zawierającą między innymi dwa arcydzieła Rembrandta.

Książce patronują: Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Lanckorońskich, lubimyczytac.pl, Wirtualna Polska

 

„Gerdien Verschoor prowadzi nas z atelier Rembrandta przez książęce kolekcje dzieł sztuki po obóz koncentracyjny Ravensbrück, w którym polska hrabianka czerpała siłę, przywołując w pamięci wizerunek zrabowanych jej przez Hitlera Rembrandtów. Dzięki imponującej erudycji i błyskotliwemu językowi Verschoor udowadnia, że jest pełnokrwistą pisarką”.

Jolande Withuis, holenderska socjolożka, feministka i pisarka

„»Dziewczyna i uczony« to fascynująca biografia dwóch obrazów Rembrandta. Gerdien Verschoor, holenderska pisarka i historyczka sztuki, z reporterską pasją towarzyszy im w trwającej cztery wieki podróży po Europie. Śledzi ich losy od 1641 roku, kiedy powstają w amsterdamskiej pracowni van Rijna, po współczesność, gdy na koniec zawisną w Zamku Królewskim w Warszawie. To także, a może przede wszystkim, opowieść o ludziach, którzy kiedyś patrzyli na dzieła Rembrandta, o ich wyborach i dramatycznym uwikłaniu w historię. W tej książce chodzi jednak o coś znacznie więcej – o uchwycenie sensów i znaczeń tworzących się na granicy życia i sztuki. Znam tylko jedną rzecz napisaną z podobną wrażliwością i równie wciągającą – to głośny i wielokrotnie nagradzany »Zając o bursztynowych oczach« Edmunda de Waala”.

prof. dr hab. Piotr Oczko

 

GERDIEN VERSCHOOR (1963) jest historykiem sztuki i pisarką. Przez wiele lat stała na czele międzynarodowej sieci kuratorów sztuki niderlandzkiej i flamandzkiej CODART. Obecnie jest dyrektorem Centrum Pamięci byłego Obozu Westerbork.

W latach 1990–2001 mieszkała w Polsce, gdzie doktoryzowała się, pisząc o grupie polskich artystów w okresie międzywojnia (kapiści). Pracowała również jako attaché kulturalny Ambasady Niderlandów w Warszawie.

„Dziewczyna i uczony” to jej trzecia książka.

W 1641 roku Rembrandt namalował „Dziewczynę w ramie obrazu” i „Uczonego przy pulpicie”. Przez trzysta lat obrazy podróżowały po Europie: na wozach i w karocach, ciężarówkami i samochodami służb dyplomatycznych. Zdobiły ściany amsterdamskich domów oraz różnych pałaców, należały do ulubionych obrazów ostatniego polskiego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W XVIII wieku trafiły w ręce rodziny Lanckorońskich, na początku drugiej wojny światowej ślad po nich jednak zaginął. Wszystko wskazywało na to, że zostały bezpowrotnie utracone w wojennej zawierusze.

I wtedy zdarzył się cud: pięć lat po  upadku muru berlińskiego polska hrabianka Karolina Lanckorońska podarowała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie wielką kolekcję dzieł sztuki, zawierającą między innymi dwa arcydzieła Rembrandta.

Książce patronują: Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Lanckorońskich, lubimyczytac.pl, Wirtualna Polska

 

„Gerdien Verschoor prowadzi nas z atelier Rembrandta przez książęce kolekcje dzieł sztuki po obóz koncentracyjny Ravensbrück, w którym polska hrabianka czerpała siłę, przywołując w pamięci wizerunek zrabowanych jej przez Hitlera Rembrandtów. Dzięki imponującej erudycji i błyskotliwemu językowi Verschoor udowadnia, że jest pełnokrwistą pisarką”.

Jolande Withuis, holenderska socjolożka, feministka i pisarka

„»Dziewczyna i uczony« to fascynująca biografia dwóch obrazów Rembrandta. Gerdien Verschoor, holenderska pisarka i historyczka sztuki, z reporterską pasją towarzyszy im w trwającej cztery wieki podróży po Europie. Śledzi ich losy od 1641 roku, kiedy powstają w amsterdamskiej pracowni van Rijna, po współczesność, gdy na koniec zawisną w Zamku Królewskim w Warszawie. To także, a może przede wszystkim, opowieść o ludziach, którzy kiedyś patrzyli na dzieła Rembrandta, o ich wyborach i dramatycznym uwikłaniu w historię. W tej książce chodzi jednak o coś znacznie więcej – o uchwycenie sensów i znaczeń tworzących się na granicy życia i sztuki. Znam tylko jedną rzecz napisaną z podobną wrażliwością i równie wciągającą – to głośny i wielokrotnie nagradzany »Zając o bursztynowych oczach« Edmunda de Waala”.

prof. dr hab. Piotr Oczko

 

GERDIEN VERSCHOOR (1963) jest historykiem sztuki i pisarką. Przez wiele lat stała na czele międzynarodowej sieci kuratorów sztuki niderlandzkiej i flamandzkiej CODART. Obecnie jest dyrektorem Centrum Pamięci byłego Obozu Westerbork.

W latach 1990–2001 mieszkała w Polsce, gdzie doktoryzowała się, pisząc o grupie polskich artystów w okresie międzywojnia (kapiści). Pracowała również jako attaché kulturalny Ambasady Niderlandów w Warszawie.

„Dziewczyna i uczony” to jej trzecia książka.

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa HarperCollins  "Sisi. Cesarzowa mimo woli”

Odpowiedzi można udzielać do dnia 14.09.2022 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane  do dnia 19.09.2022 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 10 dni od rozwiązania konkursu. Zostaną one doręczone zwycięzcy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 07.09.2022 do 14.09.2022 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 07.09.2022 do 14.09.2022 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę  „Dziewczyna i uczony”. Wydawnictwa HarperCollinspod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 08.01.2022 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, przez 10 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona do puli  nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda