mobile
REKLAMA

Kontrola przewozu na aplikacje mobilne

Stołeczni urzędnicy wspólnie z policją i strażą graniczną ponownie skontrolowali przewoźników w transporcie osobowym czyli taksówki zamawiane poprzez aplikacje mobilne. Cel kontroli to poprawa jakości usług świadczonych na terenie Warszawy.

informacja prasowa
Kontrola przewozu na aplikacje mobilne

Od wiosny dostajemy bardzo niepokojące informacje dotyczące gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym w przewozach na aplikacje mobilne w Warszawie. Od razu zareagowaliśmy: sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólne kontrole z policją, wysłaliśmy pisma do ministerstwa z rekomendacjami dotyczącymi zmiany w prawie i zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w przestrzeni publicznej. Samorząd ma jednak ograniczone możliwości i narzędzia: tu potrzebna jest zdecydowana reakcja ustawodawcy i reakcja odpowiednich służb, przede wszystkim policji– powiedziała zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji są autorami kampanii społecznej pn. „Bezpieczna taksówka". 

Akcje informacyjne i kampanie są skierowane do użytkowników przejazdów, a więc potencjalnych ofiar, a musimy egzekwować zasadę: zero tolerancji dla sprawców - dodaje zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Od kwietnia w ramach działań kontrolnych kierowane są dodatkowo patrole, przydzielono ich 45 miesięcznie. W sumie w 2022 r. samorząd warszawski zaplanował do zrealizowania 405 tzw. służb ponadnormatywnych na sumę 129 600 zł.

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i 24 listopada w imieniu prezydenta m.st. Warszawy we współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji  i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  Placówka Straży Granicznej w Warszawie.

Łącznie przeprowadzono 122 czynności sprawdzająco-kontrolnych w wyniku czego stwierdzono  szereg nieprawidłowości, brak poszanowania prawa i narażania przewożonych osób na niebezpieczeństwo. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

 • 1 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
 • 8 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 2 kierowców po użyciu środków odurzających,
 • 1 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
 • 24 zatrzymanych kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji, brak badań lekarskich lub psychologicznych) oraz naruszyli przepisy prawa miejscowego (np. nieprawidłowe oznakowanie taksówki).

W ramach współdziałań kontrolnych do 28 listopada 2022 r. sprawdzono 1390 kierowców w wyniku czego stwierdzono:

 • 53 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
 • 90 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 5 kierowców w stanie nietrzeźwości,
 • 4 kierowców po użyciu środków odurzających,
 • 2 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
 • 57 pojazdy odholowano,
 • 141 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji),
 • 22 kierowców zatrzymała Straż Graniczna.

Warto pamiętać

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy przewozie osób pojazdem samochodowym  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą zabronione jest wykorzystywanie „aplikacji mobilnych".

Przewóz na „aplikację" mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI" 

Wsiadając do taksówki należy zwrócić uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI" wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

fot. pixbay/ um warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda