mobile
REKLAMA

Przypomnienie o zmianach przed samorządowymi wyborami w Warszawie

Za 44 dni odbędą się wybory samorządowe w Warszawie, w których głosowanie będzie możliwe tylko w miejscu stałego zameldowania, a konieczność wcześniejszego złożenia wniosków o zmianę miejsca głosowania stawia przed wyborcami dodatkowe wyzwania

oprac. Klaudia Kwasek
Przypomnienie o zmianach przed samorządowymi wyborami w Warszawie

Za 44 dni odbędą się wybory samorządowe, w których głosowanie będzie miało miejsce tylko w miejscu stałego zameldowania, w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych. Nie będzie możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania ani złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Osoby, które w poprzednich wyborach do Sejmu i Senatu złożyły wniosek o zmianę miejsca głosowania, a nie są zameldowane na pobyt stały w Warszawie, muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, aby móc głosować w tym miejscu.

Sprawdzenie, czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania, można dokonać za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel. Dane można również sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Z powodu dużej liczby składanych wniosków przed samymi wyborami, zaleca się nie zwlekanie z tymi czynnościami do ostatniej chwili, ponieważ urząd ma 5 dni na wydanie decyzji.

W wyborach samorządowych 7 kwietnia mieszkańcy Warszawy będą głosować na radnych dzielnicy, radnych m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Wszystkie wybory są na okres 5 lat.

Godziny głosowania to od 7.00 do 21.00, z wyjątkiem głosowania w obwodach odrębnych, gdzie może ono zakończyć się najwcześniej o godzinie 18.00.

Wyborcy na terenie Warszawy otrzymają po 4 karty. W wyborach do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego znak „X” można postawić tylko przy nazwisku kandydata z jednej listy na karcie do głosowania. W wyborach Prezydenta m.st. Warszawy znak "X" można postawić przy nazwisku jednego kandydata.

Głos uznaje się za nieważny, gdy nie zostanie postawiony znak "X" przy żadnej kracie z nazwiskiem kandydata, a przepisy Kodeksu Wyborczego wymagają, aby co najmniej dwie linie przecinały się w obrębie kratki. Wszelkie dopiski, rysunki czy nazwiska poza kratką przeznaczoną na głos nie wpływają na ważność karty.

fot. pixabay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda