mobile
REKLAMA

Wygraj wejściówki na jazzowy koncert muzyki filmowej

Przygotowaliśmy szybki konkurs! Mamy dla Was do wygrania wejściówki na wyjątkowy koncert jazzowy, który odbywa się w ramach drugiej edycji festiwalu „Jazz &More”. W niedzielę z festiwalowej sceny usłyszymy PRZEBOJE FILMOWE JERZEGO „DUDUSIA” MATUSZKIEWICZA w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej.

NKK
Wygraj wejściówki na jazzowy koncert muzyki filmowej

ZASADY KONKURSU

- Polub konkursowy wpis na naszym fanpage’u na facebooku:  www.facebook.com/informatorstolicy
- Zarejestruj się na naszym portalu www.informator-stolicy.pl

- W komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku i odpowiedz na pytanie:

Co wyjątkowego jest w muzyce jazzowej?

Odpowiedzi można udzielać do dnia 10.02.2024 do godziny 12:00.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 10.02.2024

Druga edycja świetnie przyjętego cyklu koncertów w MOXO - restauracji i klubie muzycznym w zrewitalizowanym budynku dawnej Hali Odlewni Fabryki Norblina w Warszawie.

Gospodarzem festiwalu ponownie będzie Tomasz Tłuczkiewicz, wieloletni dyrektor kultowego festiwalu Jazz Jamboree oraz Jazz nad Odrą, były wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, znany dziennikarz radiowy, manager i producent muzyczny, promotor jazzu i konferansjer.

LINK DO BILETÓW: https://www.ebilet.pl/lp/jazz-more-moxo-warsaw-festival?fbclid=IwAR2MWmmZsDWHiDOziLX6D96F81vSVob3enAirw3-w8N46iVSuW8bm0hU88Q

Na festiwalowej scenie wystąpią:

  • 11.02 – PRZEBOJE FILMOWE JERZEGO "DUDUSIA" MATUSZKIEWICZA
  • 18.02 - RGG
  • 25.02 - MARITA ALBAN JUAREZ QUARTET
  • 03.03 - TRIBUTE TO POLSKI JAZZ
  • 10.03 - EABS
  • 17.03 - LABORATORIUM

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: 
www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 09.02.2024 do 10.02.2024 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 09.02.2024 do 10.02.2024 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „Co wyjątkowego jest w muzyce jazzowej?
” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 10.02.2024 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia wyniku konkursu

 

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda