mobile
REKLAMA

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia

Ludzie nieustannie chcą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Niektórzy kończą swoją edukację na etapie szkoły średniej, inni zaś wybierają się na studia. Kierunki studiów najczęściej typowane są przez studentów w oparciu o ich zainteresowania i hobby. Istotne w tej kwestii jest stanowisko, jakie można obrać po ukończeniu nauki. Obecnie duże korzyści przynosi praca w zakresie BHP. Czym zatem jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy? Czy warto studiować BHP?

Artykuł sponsorowany
TAGI studia
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia

BHP - co to takiego?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Ta w pełni niezależna dziedzina ma na celu zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, jakie nie narażają ich na nadmierne obciążenie psychiczne i fizyczne, wypadki oraz choroby. BHP kształtuje odpowiednie uwarunkowania, aby móc bezpiecznie i produktywnie wykonywać obowiązki. Do przestrzegania tych norm zobowiązany jest bez wątpienia pracownik i pracodawca. Przed podjęciem pracy, zatrudniony musi odbyć wstępne szkolenie BHP, które zapewni mu przełożony.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia

Studia na kierunku BHP zapewniają kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy dla osób, chcących wykonywać ten zawód w przyszłości. Celem studiów jest przede wszystkim dostarczanie specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia podyplomowe skierowane są w kierunku pracowników BHP, którzy powiązani są z służbą od niedawna i chcą zdobyć wymagane uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Wiedzę pobierać mogą także absolwenci wyższych uczelni w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Specjalista ds. BHP powinien znać obowiązujące prawo, a także cechować się dużymi umiejętnościami interpersonalnymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy to specjalizacja odpowiednia dla osób, które interesują się ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy oraz kontrolowaniem i monitorowaniem higieny i bezpieczeństwa.

Program studiów

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (minimum roczny staż pracy w służbie BHP), starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy BHP), główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (minimum 5 lat stażu pracy w służbach BHP) to tytuły, które uzyskać może absolwent studiów BHP.

Przykładowe przedmioty w programie:

→ analiza zagrożeń na stanowisku pracy,

→ czynniki środowiska pracy - niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,

→ zasady udzielania pierwszej pomocy,

→ toksykologia,

→ prawna ochrona pracy,

→ metodyka prowadzenia szkoleń,

→ psychologia i socjologia pracy,

→ postępowanie powypadkowe,

→ badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

→ systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów BHP

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu BHP mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego, absolwent studiów podyplomowych ma również szansę na zdobycie funkcji wykładowcy przedmiotów z zakresu ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa i higieny na szkoleniach, kursach, a nawet szkołach (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych). Może także pracować jako administrator i doradca systemów bezpieczeństwa i higieny oraz w charakterze specjalisty ds. BHP w dużych zakładach przemysłowych, a także małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia również świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej.

Co jest ważne?

Kształcenie na studiach podyplomowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy składa się najczęściej z dwóch semestrów. Z reguły są to studia niestacjonarne ze względu na to, że studentami na tym kierunku są osoby, które mają doświadczenie w powiązanym zawodzie oraz posiadają zatrudnienie. Taka alternatywa pozwala na łączenie pracy z nauką bez zbędnych sprzeczności.

Oprócz tradycyjnych zajęć, studia BHP oferują możliwość uczestniczenia w seminariach i różnego rodzaju kursach. Sfinalizowanie kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy gwarantuje uzyskanie wysokiej pozycji zawodowej oraz zapewnia osiągniecie sukcesu. Po zaliczeniu egzaminów końcowych, studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Więcej informacji dostępne pod adresem https://wsbio.waw.pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Pracownik służby BHP to fach szczególnie opłacalny na polskim i europejskim rynku. Oprócz aspektów finansowych, zawód przynosi dużo satysfakcji z wykonywanej pracy ze względu na jej różnorodność.

Podsumowanie

Pobieranie nauki w dziedzinie BHP to zdecydowanie najlepsza alternatywa dla osób, które pracują w powiązanych branżach i chcą w przyszłości zostać ekspertami z dziedziny procedur ochrony pracy, obowiązujących w Polsce i na świecie. Na rynku pracy systematycznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników, specjalizujących się w tym zawodzie. Zważając na ten fakt, można zatem stwierdzić, że warto studiować bezpieczeństwo i higienę pracy w celu zapewnienia sobie gwarancji sukcesu.

Fot. mat. pras.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda