mobile
REKLAMA

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszą monografię Norwida

29 grudnia 2021 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się gala, podczas której Pan Premier Mateusz Morawiecki wręczył nagrody laureatom wszystkich konkursów poświęconych Cyprianowi Norwidowi, zrealizowanych pod jego patronatem. Nagrody odebrali między innymi zwycięzcy konkursu przeprowadzonego przez Instytut De Republica na najlepszą monografię Cypriana Norwida wydaną w latach 2016-2021.

Informacja prasowa
Gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszą monografię Norwida

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem tego wybitnego wieszcza, twórcy głębokiego i wszechstronnego. Zorganizowane konkursy pozwoliły przywołać i przypomnieć dorobek Norwida.Pan Premier Mateusz Morawiecki, w słowie skierowanym do uczestników gali, zwrócił uwagę na swój osobisty stosunek do spuścizny Cypriana Norwida: – Norwid nauczył mnie tego, jak wielką, wszechstronną i ważną wartością jest praca, która buduje człowieka, człowieczeństwo, społeczeństwa i narody. Nauczył mnie tego, że człowieka trzeba mierzyć głębią jego ducha. Norwid uczy nas też, że człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek żyje, jako część większej całości, ale nie tylko „tu i teraz”. Żyje jako łącznik między pokoleniami, które były przed nami i łącznik ku tym pokoleniom, które przyjdą po nas – powiedział premier. Jak podkreślił, Norwid wymagał od siebie i od innych bardzo wiele. Myślę, że jest tym, który łączy ponadczasowo twórczość wielu naszych wspaniałych pisarzy, poetów, wieszczów i jednocześnie zakorzenia ją w naszej współczesności.

Jednym z rozstrzygniętych konkursów był ten zorganizowany przez Instytut De Republica na najlepszą monografię Cypriana Norwida wydaną w latach 2016-2021. Jego celem było wyłonienie najlepszych pozycji wydawniczych poświęconych „czwartemu wieszczowi”, które ukazały się w ostatnich latach, a tym samym wyróżnienie ich autorów oraz docenienie pracy. – Mam pewność, że wybór Kapituły odzwierciedla wielowymiarowość twórczości Norwida, kładąc przy tym nacisk także na mniej znane jej aspekty. Wśród nagrodzonych prac mamy więc między innymi te, które przybliżają nam twórczość plastyczną Norwida, prezentują starożytny Rzym jako niezwykle istotny punkt odniesienia dla jego twórczości i estetyki, zestawiają Norwida z Baudelairem, porównując przy tym ich biografie, postawy i twórczość na wielu różnych płaszczyznach, czy wreszcie prezentują jakże aktualne poglądy Norwida na kwestie społeczne – powiedział Dyrektor Instytutu De Republica, dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. podczas wręczenia nagród.

Lista laureatów konkursu na najlepsza monografię poświęconą Cyprianowi Norwidowi wydaną w latach 2016-2021:

- I miejsce – Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, T I-V, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017-2020; II miejsce – Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, Antyczny Rzym Norwida, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (pierwsza nagroda za zajęcie II miejsca);
- II miejsce – Piotr Chlebowski, Polihymnia CN. Studia i szkice interpretacyjne, CN 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (druga nagroda za zajęcie II miejsca);
- III miejsce – Magdalena Siwiec, Sytuacja Norwida – Sytuacja Baudelaire`a. Paralele Nowoczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, Kraków 2021

oraz nagrody specjalne:

- pierwsza nagroda specjalna – Józef Franciszek Fert Norwid, Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
- druga nagroda specjalna – Stanisław Falkowski, Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018;
- trzecia nagroda specjalna – Edyta Chlebowska (za wybór prac i komentarz), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
- czwarta nagroda specjalna – Adam Cedro (za prace edytorskie), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli się laureaci konkursów: Ministerstwa Edukacji i Nauki na „projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej przedstawiającej życie i twórczość poety”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na „projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość Norwida” oraz Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach na „pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid”.

Fot. mat. pras.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda