mobile
REKLAMA

Konkurs - wygraj książkę "Szachistka z Auschwitz” Wydawnictwa HarperCollins

Razem z wydawnictwem HarperCollins przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania książkę "Szachistka z Auschwitz”Gabriella Saab

redakcja
Konkurs - wygraj książkę "Szachistka z Auschwitz” Wydawnictwa HarperCollins

Młoda Polka, działaczka ruchu oporu osadzona w KL Auschwitz jako więzień polityczny, rozgrywa partie szachów, w których stawką jest jej własne życie.

Maria Florkowska ma wiele twarzy. Jest kochającą córką, zapaloną szachistką, a także nad wiek odważną działaczką ruchu oporu w okupowanej przez Niemców Warszawie. Aresztowana przez Gestapo trafia do Auschwitz, gdzie jedynie przypadkiem unika losu swojej rodziny, która w całości zostaje zamordowana. Dostrzegając szachowe umiejętności Marii, sadystyczny zastępca komendanta Karl Fritzsch zmusza ją do rywalizacji, która ma dostarczyć rozrywkę jemu i strażnikom obozu. Nie ukrywa przy tym, że gdy znudzi go jej gra, bez wahania ją zastrzeli.  

Zaprzyjaźniona z katolickim księdzem, Maksymilianem Marią Kolbem, Maria usiłuje przezwyciężyć ból i przysięga pomścić śmierć rodziców oraz rodzeństwa. Przez straszliwe obozowe lata opiera swoją strategię na trzech zasadach: Żyć. Walczyć. Przetrwać.

Wobec zbliżającego się końca wojny Maria postanawia zrealizować swój plan i stanąć do ostatniej rozgrywki z oprawcą, wiedząc, że oznacza to życie lub śmierć, sprawiedliwość lub klęskę. Pozostaje pytanie, czy zdoła po raz ostatni stawić czoła Fritzschowi – a także swej przeszłości.

 

Książce patronują Gość Niedzielny, Wirtualna Polska i lubimyczytac.pl

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa HarperCollins  "Szachistka z Auschwitz” 

Odpowiedzi można udzielać do dnia 15.08.2022 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 17.08.2022 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 10 dni od rozwiązania konkursu. Zostaną one doręczone zwycięzcy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 08.08.2022 do 17.08.2022 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 08.08.2022 do 17.08..2022 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa HarperCollins  "Szachistka z Auschwitz” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 08.01.2022 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, przez 10 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona do puli nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda