mobile
REKLAMA

Konkurs - wygraj podwójną wejściówkę na koncert WESOŁOWSKI | CHAUSSON | FRANÇAIX

Informator Stolicy i Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa zaprasza 25 marca 2023, godz. 19.00
 

Piotr Wróbel
Konkurs - wygraj podwójną wejściówkę na koncert WESOŁOWSKI | CHAUSSON | FRANÇAIX

Wykonawcy

Wojciech Niedziółka | skrzypce

Agata Piątek | klarnet

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Norbert Twórczyński | dyrygent

 

Program

Adam Wesołowski Śpiewy aniołów na orkiestrę smyczkową

Ernest Chausson – Poemat na skrzypce i orkiestrę op. 25

***

Jean Françaix – Koncert klarnetowy

Adam WesołowskiTaniec sfer niebieskich na orkiestrę symfoniczną

 

 

Twórczość nieco dziś zapomnianego francuskiego romantyka Ernesta Chaussona wyróżnia się oryginalnością i subtelnością barw oraz nastrojów. Sam przyznawał, że tworzy wolno i z dużym krytycyzmem wobec swych dokonań, toteż gdy wielki skrzypek Eugène Ysaÿe zaproponował mu napisanie koncertu, Chausson odmówił, nie czuł się na siłach mierzyć się z tak dużą formą – w zamian jednak zaproponował dzieło lżejsze w charakterze i tak powstał jego subtelny Poème op. 25 (opracowany później w kilku wersjach), który stać się miał z czasem najpopularniejszym w dorobku autora, kochanym przez wiolinistów i słuchaczy. Wykona go Wojciech Niedziółka, uznany za najlepszego polskiego uczestnika XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie prof. Łukasza Błaszczyka, u którego kontynuuje naukę w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Młody artysta szczyci się wieloma konkursowymi laurami oraz występami w prestiżowych salach ze znakomitymi orkiestrami i muzykami. Jest także uczestnikiem programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

W odróżnieniu od niezbyt wielkiego liczebnie opus Chaussona, spuścizna Jeana Françaix jest imponująco obfita, w Polsce jednak (czy też ogólniej – poza jego ojczystą Francją) przypominana dziś dość rzadko. Ten ceniony twórca, którego życie wypełniło niemal całe XX stulecie, uprawiał wszystkie muzyczne gatunki, pozostając wierny duchowi neoklasycznemu. Pierwszym wykonawcą jego Koncertu klarnetowego był w 1968 roku Jacques Lancelot. Sam autor żartobliwie przyrównywał to błyskotliwe i pełne humoru dzieło do „akrobacji lotniczych”, wskazując na brawurę i trudności części szybkich i duże wymagania oddechowe w lirycznym Andantino. W partii solowej usłyszymy Agatę Piątek, której występ jest nagrodą Dyrektora Sinfonii Iuventus za zwycięstwo XIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, organizowanego przez miasto Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureatka jest absolwentką tej właśnie uczelni w klasie klarnetu prof. Arkadiusza Adamskiego. Ma w swoim dorobku ponad 30 nagród zdobytych w wielu konkursach. Koncertowała w wielu renomowanych miejscach w Polsce i za granicą, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Konserthus w Sztokholmie, z wieloma znakomitymi orkiestrami. W 2018 roku wzięła udział w nagraniu płyty z utworem Concerto grosso nr 2 na 5 klarnetów i orkiestrę Krzysztofa Pendereckiego (DUX) wraz z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

Adam Wesołowski jest kompozytorem, dyrygentem, pianistą, teoretykiem muzyki i managerem kultury, absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji Edwarda Bogusławskiego i Aleksandra Lasonia oraz w klasie fortepianu Wojciecha Świtały. Studiował tam też teorię muzyki. Pełni funkcję dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Jego Śpiew aniołów prawykonany w 2021 roku przesycony jest wieloznaczną symboliką nawiązującą do aniołów miłości, światła i ognia – Serafinów adorujących samego Boga, będącego Światłością – ten właśnie atrybut Stwórcy stara się przekazać dźwiękami utwór, pełen brzmień „świetlistych”, zachwycających eufonią. Zespół smyczków gra w fakturze przypominającej chóralną (wokalnie jest tu też wykorzystana orkiestra!), a czas trwania dzieła odpowiada czasowi, w jaki światło Słońca dociera do naszej planety. Równie głęboka i erudycyjna jest symbolika Tańca sfer niebieskich skomponowanego na 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Nazwa dźwięku sol to zarazem łacińskie miano Słońca – punktu odniesienia teorii heliocentrycznej oraz tonalności dzieła. W interwałach zakodowana jest data publikacji epokowego traktatu Kopernika: 1543, skale modalne symbolizują stan duchowny astronoma, a motywy „terapeutycznego” tańca – tarantelli – jego profesję także lekarską.

Prowadzący koncert Norbert Twórczyński jest od sezonu artystycznego 2022/2023 kierownikiem orkiestry w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunku dyrygentura symfoniczna i operowa oraz Akademii Sztuki w Szczecinie (edukacja muzyczna – specjalność: dyrygentura chóralna). Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Pełnił funkcję asystenta dyrygenta w dwu największych instytucjach muzycznych Szczecina: Operze na Zamku (2012-2016) oraz w Filharmonii im. M. Karłowicza (2017-2021). Występował z wieloma cenionymi orkiestrami w kraju i za granicą. Prowadził prawykonania wielu utworów współczesnych, występował z wieloma cenionymi orkiestrami w kraju i za granicą. Jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie. [pmac]

Bilety dostępne w systemach Polskie Radio – Bilety24, oraz w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Patronat medialny: TVP Kultura, Presto, polmic.pl

 

Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców

o do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać  podwójną wejściówkę na koncert WESOŁOWSKI | CHAUSSON | FRANÇAIX?

Odpowiedzi można udzielać do dnia 24.03.2023 do godziny 11:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane  do dnia 24.03.2023 roku.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 22.03.2023 do 24.03.2023 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 22.03.2023 do 24.03.2023 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójną wejściówkę na koncert WESOŁOWSKI | CHAUSSON | FRANÇAIX?  pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 24.03.2023 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda