mobile
REKLAMA

Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji

Ośrodki i domy kultury czy świetlice wiejskie są często miejscami napędzającymi aktywność mieszkańców mazowieckich miejscowości. Teraz gminy mają szansę na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z budżetu Mazowsza można składać do 24 lutego br.

informacja prasowa
Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program ma przysłużyć się lokalnemu rozwojowi kultury i integracji. – Na Mazowszu mamy wiele grup, które ożywiają i aktywizują swoje miejscowości. To lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich czy gminne ośrodki kultury. Często jednak potrzebują one miejsc do działania i organizowania wydarzeń. Wychodzimy zatem naprzeciw tym potrzebom i uruchamiamy nowy program wsparcia.

Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i maksymalnie 150 tys. zł. Do udziału w programie uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

– Takie zadania jak remonty świetlic czy centrów kultury często pojawiały się w ramach innych naszych programów wsparcia – mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Świadczy to o społecznej potrzebie tworzenia miejsc integracji. Mają one duże znaczenie zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których często brakuje miejsc spotkań.

Szczegóły naboru

By ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek z załączoną kopią wstępnego kosztorysu. Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji „z dołu”, czyli po rozliczeniu zadania. Gminy są zobowiązane do zachowania trwałości projektu do końca 2028 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl oraz https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/rolnictwo/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2023-nabor-wnioskow.html.

fot. mazovia.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda