mobile
REKLAMA

Ostatnie dni na wniosek o eko-dotacje

Tylko do 31 marca warszawiacy mają szansę na złożenie wniosków o dotacje na realizację wybranych inwestycji ekologicznych. Dofinansowanie od miasta można otrzymać na likwidację azbestu i tzw. małą retencję

Informacja prasowa
Ostatnie dni na wniosek o eko-dotacje

Warszawa co roku udziela dotacji na realizację eko-inwestycji. Tylko w 2022 r. miasto wydało na ten cel około 34 mln zł, z czego najwięcej – 25,6 mln zł – na inwestycje związane z wymianą kopciucha.

Na wsparcie mogą liczyć m.in. mieszkańcy, którzy chcą usunąć wyroby lub odpady zawierające azbest. Choć zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają na to czas do końca 2032 r., miasto dotacjami zachęca do tego już teraz. Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Warszawiacy mogą liczyć na pokrycie nawet 100 proc. poniesionych kosztów.

Dotację mogą otrzymać również mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Tutaj maksymalne dofinansowanie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Jak i do kiedy składać wnioski?

Wnioski o dotacje można składać tylko do końca tego miesiąca. Za datę złożenia dokumentu uznaje się datę jego wpłynięcia do Urzędu m.st. Warszawy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć w:

- Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy;

- kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy al. Jerozolimskich 44;

Biurze Ochrony Środowiska na pl. Bankowym 2 (XIV piętro, p.1409).

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Pozostałe eko-dotacje

Warszawa udziela też dofinansowania na wymianę kopciucha. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 70 proc. kosztów inwestycji. W tym przypadku wnioski przyjmowane są przez cały rok. Z kolei 1 września ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.

W obu przypadkach dokumenty w wersji papierowej mogą być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy lub przesyłane na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

fot.pixabay

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda