mobile
REKLAMA

Rewitalizacja Ogrodów Kosmosu

16 mln złotych wyłoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewitalizację trzech stołecznych parków, w tym Ogrodów Kosmosu we Włochach. Inwestycja możliwa dzięki unijnej dotacji.

Anna Tomasik
TAGI
Rewitalizacja Ogrodów Kosmosu

Głównym założeniem projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest zahamowanie spadku ilości terenów zielonych w czterech stołecznych dzielnicach: Ochota, Śródmieście, Żoliborz i Włochy.
    – Przedsięwzięcie zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody – mówi Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. On też w imieniu NFOŚiGW pod koniec kwietnia  podpisał z Michałem Olszewskim, wiceprezydentem m. st. Warszawy, umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
    Uporządkowanie terenów zielonych i odtworzenie alei kasztanowej, budowa naturalistycznych zbiorników wodnych, ścieżki spacerowe, miejsce wypoczynki i rekreacji, boisko, montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska owadów - to tylko niektóre z planowanych efektów rewitalizacji Ogrodów Kosmosu, które mają stać się parkiem o naturalnym i dzikim charakterze. 
    Park Ogrody Kosmosu usytuowany przy ulicy Kosmosu, u zbiegu ulic Plastycznej i Sympatycznej we Włochach, zajmuje powierzchnię 1,68 ha. W tej chwili to obszar zieleni nieuporządkowanej i niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji.
    Przedsięwzięcie za 23 mln zł dofinansowano kwotą 16 mln unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). Prace rewitalizacyjne na łącznym obszarze ok. 75 ha, wliczając w niego zarówno Ogrody Kosmosu, jak i  pozostałe parki, potrwają do 2020 roku.

Anna Tomasik
Foto: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda