mobile
REKLAMA

Targowisko wokół Hali Gwardii bez zmian

Nie ma planów likwidacji targowiska przy Hali Gwardii. Wobec nieprawdziwych informacji i sugestii, że miasto planuje zlikwidować targowisko przy Hali Gwardii, w sposób jednoznaczny informujemy, że miasto planuje wyłącznie remont samego budynku hali, która będzie po remoncie pełnić nadal tę samą funkcję handlową.

informacja prasowa
Targowisko wokół Hali Gwardii bez zmian

Konieczny remont zabytkowej hali zaplanowany jest od dawna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i jest na kolejnym etapie realizacji. Rewitalizacja będzie dotyczyć samego budynku Hali i NIE OBEJMIE TARGOWISKA. Handel wokół obu Hal Mirowskich będzie się odbywał cały czas i tak jak obecnie administrowany będzie śródmiejski Zarząd Terenów Publicznych. Obecnie operatorem hali jest podmiot prywatny, a zatem i tu nic się nie zmieni. Jedyna ingerencja w to miejsce będzie związana z remontem elewacji Hali Gwardii.  Jest możliwe, że niektóre stoiska będą musiały czasowo przeniesione w inne miejsce, ale w obrębie targowiska.

Konieczne jest zatem zdementowanie nieprawdziwych informacji – miasto nie planuje likwidacji targowiska, funkcja targowa w tej lokalizacji będzie utrzymana. Inne sugestie to granie na emocjach kupców i mieszkańców.

Postępowanie  w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest aktualnie na etapie negocjacji z kandydatami i prac nad treścią umowy. Zaproszenie do składania ofert ma zostać wystosowane w I kwartale 2023 r.

Rozpoczyna się kolejny etap wyboru partnera, który wykona remont, a po nim będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Halą Gwardii. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanego obiektu.

Inwestycja w Hali Gwardii będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Negocjacje, które już się rozpoczęły, prowadzone są z 5 firmami: Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3.

Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2022 r. 

Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

Remont Hali Gwardii przywróci jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Fot. E.Lach/um Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda