mobile
REKLAMA

W sporcie dochodzi do przemocy wobec dzieci

Nawet 90 proc. dzieci doświadczyło przemocy w sporcie - zarówno rówieśniczej, jak i od osób, które sprawowały nad nimi opiekę – przekazała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja przeprowadziła w styczniu br. specjalną diagnozę. Dane są zatrważające

Redakcja
W sporcie dochodzi do przemocy wobec dzieci

Sport to zdrowie, to wyrażenie, które nie raz słyszeliśmy. Dziś powstaje pytanie czy to, co dzieje się wokół sportu zawsze wpływa pozytywnie na zawodnika. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła specjalną diagnozę, w której sprawdziła jak wygląda kwestia przemocy wobec dzieci uprawiających sport.

Powstał specjalny raport „Przemoc wobec dzieci w sporcie”.

- W przeprowadzonym przez nas badaniu wyróżniliśmy trzy kategorie przemocy: fizyczną, seksualną oraz emocjonalną wraz z zaniedbaniem. Pod uwagę wzięliśmy zarówno przemoc doświadczaną ze strony współzawodników, jak i ze strony osób sprawujących opiekę i kontrolę nad trenującymi dziećmi i młodzieżą – trenerów, działaczy sportowych, terapeutów, masażystów oraz rodziców – wyjaśnia Fundacja.

Wyniki badania nie napawają optymizmem.

Wg przedstawionych danych, aż 90 proc. badanych doświadczyło w dzieciństwie przynajmniej raz przemocy w środowisku sportowym. 86 proc. doświadczyło przemocy emocjonalnej i zaniedbania, 54 proc. doświadczyło przemocy fizycznej, zaś 33 proc. przemocy seksualnej.

Zapytano również o sprawców przemocy. Jak podaje fundacja 83 proc. badanych doświadczyło przemocy ze strony współzawodnika, 73 proc. ze strony osób sprawujących opiekę i kontrolę.

Badanie pokazało również, że wciąż pokutuje przekonanie, że to co dzieje się w szatni zostaje w szatni, a trener ma zawsze rację. Jednak 75 proc. ankietowanych wskazało, że problem przemocy wobec dzieci uprawiających sport wymaga zdecydowanych działań ze strony związków sportowych.

Niepokojące jest również to, że w dużej mierze młodzi zawodnicy nie ujawniają doświadczenia przemocy. Jak podaje Fundacja tylko 21 proc. osób, które doświadczyły przemocy fizycznej ze strony współzawodnika prosiło o wsparcie osobę dorosłą, tylko 14 proc. osób, które doświadczyły przemocy seksualnej zgłosiło to osobie dorosłej, zaś doświadczenie przemocy ze strony sprawującej opiekę i kontrolę zgłosiło innym tylko 9 proc. osób.

Jak wykazują wyniki badania doświadczenie zachowania przemocowego w sporcie przekłada się na późniejsze podejmowanie działań autodestrukcyjnych, m.in. okaleczanie się czy nawet próby samobójcze (6 proc.).

Fundacja wskazuje, że koniecznie jest wprowadzenie mechanizmu kontroli kadr trenerskich, działaczy i innych osób pracujących z dziećmi w kontekście sportowym. Ponadto postuluje rozwijanie profilaktyki przemocy rówieśniczej w środowisku sportowym, wprowadzenie procedur bezpiecznego zgłaszania incydentów przemocy. Czy zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej wszystkim ofiarom przemocy w sporcie.

 

fot. pixbay

 

Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda