mobile
REKLAMA

Warszawa ma Inteligentną Sieć Ciepłowniczą

Dzięki wdrożeniu projektu „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” zyskają nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również środowisko. Możliwość szybszego reagowania na bieżące zapotrzebowanie na ciepło, a także redukcja strat przy jego przesyle to podstawowe korzyści tej inwestycji, wartej 47 milionów złotych.

inf. pras.
Warszawa ma Inteligentną Sieć Ciepłowniczą

Bardzo się cieszę, że Warszawa obierając kierunek smart city w spółce Veolia Energia Warszawa znalazła partnera, dzięki któremu ma szansę sukcesywnie poprawiać jakoś powietrza, dbać o zdrowe środowisko oraz zrównoważony rozwój miasta – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

 

Jesteśmy pionierami na skalę światową i od razu wprowadzamy tak bardzo innowacyjne rozwiązania w takiej skali. Dzięki tej inwestycji sztuczna inteligencja będzie współdziałać z człowiekiem w celu optymalizacji pracy sieci, ale również dla ochrony środowiska naturalnego – mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa S.A.

 

Realizowany od 2014 roku projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” jest unikalny ze względu na kompleksowość i skalę. Warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej – obejmuje blisko 1800 km sieci i 19 tysięcy obiektów. Wszystkie te parametry sprawiają, że sieć pokrywa niemal 80% zapotrzebowania stolicy na ciepło.

 

Kontrola oraz stabilizacja parametrów sieci

Projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” obejmował m.in. wdrożenie systemu telemetrii, czyli przesyłu wartości pomiarowych oraz telesterowania, umożliwiającego sterowanie na znaczną odległość dla 2500 węzłów cieplnych w Warszawie oraz modernizację trzech przepompowni. Dzięki temu usprawnione zostało monitorowanie parametrów pracy warszawskich węzłów oraz pozwoliło na zdalne dostosowywanie pracy sieci do potrzeb mieszkańców.

 

Projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza realizowany przez spółkę Veolia Energia Warszawa przybliża stolicę do modelu smart city. Choć zarządzać nim będzie konkretny podmiot, to z efektów pracy systemu ciepłowniczego skorzystać będą mogli wszyscy użytkownicy – uzupełnia wiceprezydent Kaznowska.

 

Stołeczna sieć ciepłownicza posiada 4 tys. komór. Do modernizacji w ramach „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” wytypowanych zostało 79 najbardziej kluczowych obiektów dla całego systemu. W rezultacie 52 komory wyposażono w czujniki temperatury oraz ciśnienia w celu monitorowania parametrów sieci, a pozostałe 27 komór wyposażono w moduły zdalnego sterowania zasuwami, co z kolei pozwoli na kontrolę oraz stabilizację parametrów sieci. Dokonano również modernizacji infrastruktury elektrycznej (AKPIA) oraz komunikacyjnej (światłowody).

 

W trakcie modernizacji komór ciepłowniczych oraz przepompowni zastosowano rozwiązanie w postaci systemu DCS Ovation – narzędzia stosowanego do zarządzania i monitorowania zaawansowanymi systemami z zakresu produkcji i dystrybucji energii. Odpowiada on za sterowanie oraz wizualizację całego procesu w oparciu o wspólną bazę danych i wyznaczone parametry. System ten podnosi, m.in. bezpieczeństwo pracy sieci oraz daje możliwość zdalnej diagnostyki poszczególnych elementów systemu w oparciu o stan urządzeń pomiarowych.

 

Big data oraz aplikacje efektywnego zarządzania siecią

Na potrzeby przechowywania oraz przetwarzania setek tysięcy danych pomiarowych zdecydowano się wdrożyć Centralne Repozytorium Danych. Dzięki jego uruchomieniu, zbierane informacje będą gromadzone w jednym miejscu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co jest ułatwieniem dla dyspozytorów oraz wsparciem ich w codziennych decyzjach.

 

Gromadzone dane służą do generowania analiz oraz prognoz sieci za pomocą dedykowanych aplikacji, z których najważniejszą i zarazem najbardziej innowacyjną jest System Wsparcia Decyzji. Na podstawie danych bieżących oraz historycznych algorytmy przewidują zapotrzebowanie mieszkańców na moc oraz proponują dyspozytorowi optymalny scenariusz sterowania siecią, który pozwoli na dostawę ciepła zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców przy jednoczesnej minimalizacji jego strat.

 

Drugą najważniejszą z punktu widzenia zarządzania siecią aplikacją jest centrum operacji dyspozytorów służące do wizualizacji całej warszawskiej sieci ciepłowniczej oraz zachodzących w niej zmian. Dyspozytorzy z poziomu dedykowanej ściany graficznej mogą w sposób ergonomiczny sterować parametrami komór i przepompowni oraz realizować scenariusze proponowane przez System Wsparcia Decyzji.

 

Ekologiczna energia

Jednym z elementów projektu „Inteligentna sieć ciepłownicza” jest system fotowoltaiczny na dachach Przepompowni Golędzinów oraz Marymont. Jest to rozwiązanie w systemie on-grid, które obniży zużycie energii elektrycznej przez przepompownię sieciową, a poza sezonem grzewczym umożliwi przekazanie „zielonego” prądu do sieci lokalnego operatora.

 

Projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, to inwestycja, która pozwoli na redukcję dwutlenku węgla, o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku, co można porównać do kosztu ogrzania 5 tys. mieszkań o pow. 65m2.

 

To tak jak byśmy ogrzewali te mieszkania zupełnie za darmo. To nie tylko znaczący zysk ekonomiczny, ale również ekologiczny – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

 

Z tego też względu projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” – wart 47 mln złotych – uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wymiarze 14 mln złotych – blisko 30% wartości.

 

Inwestycja poprzez usprawnienie użytkowania miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapewnie stabilność dostaw ciepła przyniesie korzyści dla mieszkańców, ale i dla środowiska. Odbiorcom zapewni podniesienie jakości dostaw ciepła poprzez elastyczne reagowanie na bieżące zapotrzebowanie, a także skrócenie czasu reakcji w sytuacji awarii. Jednocześnie odpowiedni dobór parametrów pracy systemu ciepłowniczego zapewni redukcję strat ciepła przez przenikanie (na przesyle) oraz ograniczy zużycie prądu przez przepompownie. Umożliwi też optymalizację zakupu energii cieplnej w źródłach.

 

Warszawa poprawia jakość powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

 

Tylko w 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Więcej o tegorocznych działaniach można przeczytać tutaj.

 

Warszawa metodycznie walczy ze źródłami tzw. niskiej emisji. Jednym ze sposobów są dofinansowania udzielane na likwidację kotłów i pieców węglowych. Mieszkańcy stolicy mogą otrzymać od 7 do 20 tysięcy złotych na ten cel. Trwa druga edycja naboru wniosków na modernizację kotłowni. Inwestycje te będą mogły zostać zrealizowane w 2018 roku.

 

Warto podkreślić, że stolica nie jest osamotniona w walce o czyste powietrze. Starania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podejmują też producent (PGNiG TERMIKA SA) i dostawca (Veolia Energia Warszawa S.A.) ciepła systemowego w stolicy.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda