mobile
REKLAMA

Wystartował nowy program wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci”

Rewitalizacja, modernizacja, konserwacja oraz tworzenie nowych miejsc pamięci czy organizacja wystaw i ekspozycji upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne to działania, na które można pozyskać wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. Ruszył właśnie nabór w ramach nowego programu „Mazowsze dla miejsc pamięci”. W puli są 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 marca 2023 r.

informacja prasowa
Wystartował nowy program wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci”

W tym roku dofinansowanie można pozyskać w ramach aż 20 programów wsparcia. Na ich realizację sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 660 mln zł. Jednym z nowych programów jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, na Mazowszu znajdują się setki takich miejsc, a wiele z nich wymaga odnowienia, stąd pomysł na nowy rodzaj wsparcia.

– Uruchomiliśmy po raz pierwszy program wsparcia, w ramach którego można pozyskać środki na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową, z postaciami historycznymi. Przeznaczymy na ten cel w sumie 2 mln zł. To środki, które pomogą w rewitalizacji, modernizacji, konserwacji, a także w tworzeniu nowych lokalnych miejsc pamięci. Zachęcam do składania wniosków.

Na co można przeznaczyć środki?

W ramach programu można pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Program przewiduje również organizację wystaw lub ekspozycji poświęconych wydarzeniom lub postaciom historycznym.

Wsparciem mogą być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, oraz miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Celem programu jest również utrwalanie systemu demokratycznego, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wysokość dofinansowania

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 100 tys. zł. Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 20 proc. kosztów kwalifikowalnych wartości wnioskowanego zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski mogą składać gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej są określone w regulaminie dostępnym na stronie mazovia.pl.

Warunki udziału w programie

Gminy, powiaty i dzielnice mogą zgłosić do programu zadanie dotyczące obiektu należącego do nich lub będącego w ich posiadaniu. Właściciel obiektu powinien zapewnić trwałość efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przez okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji zadania.

Do kiedy i jak można składać wnioski?

Termin składania wniosków mija 10 marca 2023 r. Zgłoszenia muszą dotyczyć zadań, których zakończenie nastąpi nie później niż 17 listopada 2023 r.

 Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach urzędu oraz pocztą lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej www.mazovia.pl.

fot. mazovia.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda