mobile
REKLAMA

Zmiany w opłatach za wodę i ścieki w Warszawie oraz plany inwestycyjne MPWiK na lata 2022-2030

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki. W ciągu ostatnich kilku lat opłaty te nie rosły, a w 2018 roku zostały nawet obniżone. Niestety, skutki pandemii i kryzysu gospodarczego zmusiły MPWiK do podjęcia decyzji o podniesieniu taryf. Od czerwca 2023 roku mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków będą płacić 10,88 zł brutto. To niestety o ponad 29% więcej niż obecnie, ale to efekt m.in. wszechobecnej inflacji.

Artykuł sponsorowany
Zmiany w opłatach za wodę i ścieki w Warszawie oraz plany inwestycyjne MPWiK na lata 2022-2030

Decyzja o złożeniu wniosku o nowe taryfy za wodę i ścieki (https://www.mpwik.com.pl/view/nowa-taryfa-za-wode-i-scieki-dla-warszawy-gmin-michalowice-nieporet-raszyn-serock-wieliszew-oraz-miast-piastow-i-pruszkow) została podyktowana kryzysem gospodarczym, który spowodował drastyczny wzrost kosztów działalności MPWiK. Należy pamiętać, że opłaty te służą do finansowania inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, które są niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom Warszawy dostępu do wody pitnej oraz odprowadzania ścieków. W ciągu ostatnich 15 lat MPWiK wydało na ten cel prawie 9 mld zł, większość pochodziła ze środków własnych Spółki, czyli z opłat za wodę i ścieki, a około 36% to środki unijne.


Zarząd MPWiK podkreśla, że podwyżka taryf jest konieczna dla utrzymania niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę. W ciągu ostatnich lat Spółka zbudowała lub zmodernizowała ponad 1378 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warszawie i okolicach. To pozwoliło na zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o wysokiej jakości oraz na ochronę środowiska naturalnego poprzez skuteczne oczyszczanie ścieków.

Podwyżka taryf za wodę i ścieki w Warszawie w erze wszechobecnej inflacji z pewnością będzie dotkliwa dla mieszkańców, ale jednocześnie jest to decyzja niezbędna dla zapewnienia ciągłości inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli nadal korzystać z wody o wysokiej jakości oraz mieć pewność, że ścieki są skutecznie oczyszczane i nie zagrażają środowisku naturalnemu.

Opłaty za wodę i ścieki

Według nowej zatwierdzonej taryfy mieszkańcy Warszawy i okolic będą musieli zapłacić za usługi świadczone przez MPWiK coraz więcej. W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf cena za 1 m³ wody wyniesie 4,29 zł, a za 1 m³ ścieków 6,59 zł, łącznie 10,88 zł. W kolejnych latach opłaty będą rosły i wyniosą odpowiednio: w drugim roku 4,54 zł za 1 m³ wody i 6,92 zł za 1 m³ ścieków, łącznie 11,46 zł, a w trzecim roku 4,72 zł za 1 m³ wody i 7,26 zł za 1 m³ ścieków, łącznie 11,98 zł. Według nowej taryfy ceny wzrosną odpowiednio o 10,5%, 5,3% i 4,5%. Mimo to, należy zauważyć, że ceny w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf są niższe niż przed obniżką w 2018 roku. Dla średniej rodziny zużywającej 3,89 m³ wody miesięcznie, opłaty w pierwszym roku wzrosną odpowiednio o około 7,40 zł dla rodziny dwuosobowej, 11,09 zł dla trzyosobowej i 14,79 zł dla czteroosobowej.

Plan inwestycyjny MPWiK na lata 2022-2030

Wieloletni plan inwestycyjny MPWiK na lata 2022-2030 przewiduje przeprowadzenie 2223 zadań, których łączny koszt przekracza 4,3 mld zł. Większość z tych zadań będzie finansowana ze środków pochodzących z opłat za wodę i ścieki, które są głównym źródłem finansowania inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Plan przewiduje m.in. budowę nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, kontynuację budowy kolektorów zabezpieczających przed skutkami zmian klimatu oraz inwestycje w odnawialne źródła energii oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. MPWiK jest odpowiedzialne za dostawy wody i odbiór ścieków dla około 2,5 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej i ma obowiązek być w gotowości do działania w warunkach kryzysowych. Jak pokazuje rok 2022, sprawnie działająca infrastruktura krytyczna jest niezwykle ważna dla państwa, a Warszawskie Wodociągi, jako podmiot odpowiedzialny za taką infrastrukturę, mają szczególne obowiązki jej właściwego zabezpieczania – co wymaga niezbędnego finansowania. Więcej informacji na temat realizacji inwestycji znajduje się na stronie mpwik.com.pl, zachęcamy do jej odwiedzenia.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda