mobile
REKLAMA

Chcą zwiększyć nakłady na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci

Ostatnie lata przyniosły niepokojące dane dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Dramatyczny wzrost prób samobójczych oraz liczba dzieci cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych pokazują, jak bardzo palącym problemem jest dobra organizacja pomocy dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Wydaje się, że każda inicjatywa mająca służyć pomocy jest na wagę złota. Radna Dzielnicy Wilanów, Olga Skolimowska, złożyła interpelację , w której postuluje organizację warsztatów dla rodziców dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci. Już wiadomo, czy takie warsztaty się odbędą.

Daria Skorbiłowicz
Chcą zwiększyć nakłady na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci

Publikowane dane m.in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pokazują, że potrzebna jest pilna poprawa dostępności do psychologów i lekarzy psychiatrów. W Warszawie w ubiegłym miesiącu ogłoszono specjalny program stypendialny dla przyszłych psychiatrów dziecięcych. Pisaliśmy o nim tu: https://informator-stolicy.pl/artykul/maja-pomysl-jak-zwiekszyc-liczbe-psychiatrow-dzieciecych

Jednak wydaje się, że w obecnej sytuacji każda inicjatywa, która będzie miała na celu m.in. profilaktykę zdrowia psychicznego jest na wagę złota. Problem dostrzegła radna dzielnicy Wilanów Olga Skolimowska, która w swojej interpelacji zwróciła się z prośbą o organizację specjalnych warsztatów dla rodziców właśnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci. Jest już odpowiedź burmistrza dzielnicy na ten pomysł. Jak poinformował - Planowana jest realizacja programów edukacyjnych i warsztatów zwiększających kompetencje opiekuńcze, wychowawcze i komunikacyjne rodziców w obszarze profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, w tym również uzależnień behawioralnych. Obecnie procedujemy realizację warsztatów umiejętności wychowawczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów – czytamy w odpowiedzi. Dzielnica planuje również pozyskać dodatkowe środki na rozszerzenie oferty dlarodziców na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Jak bardzo są to potrzebne działania pokazują dane udostępnione przez UNICEF. Wynika z nich, że Polska stoi w obliczu poważnych wyzwań w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Braki kadrowe, ograniczony dostęp do specjalistów oraz niedoinwestowanie to tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzy się nasz system opieki zdrowotnej.

Szczególnie alarmujące jest to, że dzieci, które potrzebują natychmiastowej pomocy, często jej nie otrzymują. Długie kolejki do psychiatrów dziecięcych oraz braki kadrowe w szkołach, gdzie jeden psycholog przypada na setki uczniów, to sytuacje, które wymagają pilnego działania. Profilaktyka zdrowia psychicznego to jedno, ale równie ważne jest zapewnienie natychmiastowej pomocy dla tych dzieci, które już potrzebują wsparcia.

 

fot. pixbay
 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda