mobile

Chorążowie Marynarki Wojennej upamiętnieni

W piątek  w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej. Towarzyszyło jej zwiedzanie uczelni.

informacja prasowa
Chorążowie Marynarki Wojennej upamiętnieni

Od 1945 do 1957 r. w Wojsku Polskim stopień chorążego był pierwszym stopniem nadawanym absolwentom szkół i kursów oficerskich oraz wyróżniającym się podoficerom zawodowym. Ze względu na duże braki kadrowe wśród oficerów Marynarki Wojennej najlepszych podoficerów mianowano na stopień chorążego i wyznaczano na stanowiska oficerskie. W momencie utworzenia samodzielnego korpusu chorążych, który był pomostem miedzy korpusem podoficerów i oficerów od 1967 r. zaczęto w Wojsku Polskim tworzyć szkoły chorążych.

Ta szkoła kształciła bardzo dobrych fachowców, którzy byli niezbędni dla profesjonalnej obsługi i działalności Marynarki Wojennej. To naprawdę bardzo dobrzy specjaliści. Wielu z nich nadal służy, niektórzy osiągnęli stopnie oficerskie, jak również stopnie i tytuły naukowe. To pokazuje, że bardzo trudno było się tu dostać, bo inne szkoły były 3-letnie, u nas 2-letnia. Urok munduru marynarskiego sprawił, że było tu bardzo dużo chętnych, ale przyszłość pokazała, że byli oni bardzo dobrze wyszkoleni i niezbędni dla Marynarki Wojennej. Szkołę chorążych w ciągu jej działalności (zakończyła działanie w 2002) ukończyło 871 kadetów, czyli młodych ludzi, którzy przyszli do szkoły chorążych (nie na studia) oraz 235 osób, które były podoficerami zawodowymi i skończyły szkołę podchorążych, aby uzyskać ten stopień. Najciekawsze, że zaczynały naukę 4, a ukończyły 3 kobiety i 1-2 z nich są obecne na dzisiejszej uroczystości. To jest ważne, że było tylu absolwentów, którzy są już dawno w cywilu, którzy wiele lat temu skończyli służbę wojskową, ale dzisiaj przyszli tutaj, bo jest to dla nich ważne – mówi kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej.

Szkoła Chorążych Marynarki Wojennej przygotowywała średni personel – techników w wielu specjalnościach dla potrzeb sił morskich głównie jednostek pływających. Przez 34 lata w oparciu o bazę naukową i dydaktyczną Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej a później Akademii Marynarki Wojennej trwał proces kształcenia przyszłych chorążych Marynarki Wojennej.
W 1968 r. na bazie WSMW zorganizowano Szkołę Chorążych Marynarki Wojennej. Przyjmowano średnio 30 kandydatów rocznie, głównie absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Około 20% miejsc rezerwowano dla kandydatów z korpusu podoficerów zawodowych. Nauka trwała dwa lata i dwa miesiące.
Początkowo szkoła kształciła techników eksploatacji urządzeń i uzbrojenia okrętowego oraz mechaników okrętowych. Potem utworzono kierunki: dowódczy, dowódczo-techniczny, techniczny, elektryczny oraz łączności i obserwacji technicznej. Wraz rozwojem nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia rozszerzono nauczanie do ośmiu specjalności i specjalizacji. Pierwsza promocja 25 kadetów odbyła się 20 września 1970 r.
Zarówno oficerowie jak i podoficerowie i marynarze służby zasadniczej pełniący służbę na okrętach pozytywnie oceniali poziom przygotowania merytorycznego i dowódczego absolwentów Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej. Warto podkreślić iż chorążowie-absolwenci tej szkoły tylko w
około 50% zabezpieczali potrzeby kadrowe tego korpusu. Pozostali chorążowie byli absolwentami pozostałych szkół itp. Pełnili  służbę w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej.
W 2002 roku 30 kadetów jako ostatnia grupa absolwentów Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej została mianowana do stopnia młodszego chorążego marynarki wojennej. Tym samym zakończył się trwający 34 lata proces kształcenia w tej szkole.
Tablica upamiętniają wychowanków Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej w latach 1968-2002 mieści się na parterze budynku przy ul. Śmidowicza 69.

Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda