mobile
REKLAMA

[Konkurs] Potańcówka z Kapelą Sztajer. Wygraj Voucher do Ave Pegaz !

Wraz z Ave Pegaz przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs! Do wygrania jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Ave Pegaz 15 czerwca w trakcie potańcówki z Kapelą Sztajer

Redakcja
[Konkurs] Potańcówka z Kapelą Sztajer. Wygraj Voucher do Ave Pegaz !

ZASADY KONKURSU:

- Polub konkursowy wpis na naszym fanpage’u na facebooku: www.facebook.com/informatorstolicy

- Napisz w komentarzu pod postem na naszym fanpage’u z kim i dlaczego chciałbyś pójść na Potańcówkę z Kapelą Sztajer w Ave Pegaz. Oznacz osobę, z którą chciałbyś pójść.

Spośród zamieszczonych komentarzy wybierzemy najciekawszy, który wygra voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w Ave Pegaz w dniu imprezy.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 14.06 2024 do godziny 12:00.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 14.06.2024 po godzinie 18.00.

W Ave Pegaz zagościła kolejna edycja Potańcówki z Kapelą Sztajer !

Tym razem jeśli pogoda pozwoli tańczymy pod chmurką do późnych godzin nocnych

Niniejszym ogłaszamy, że uroczy skwerek na tyłach Opery Narodowej Teatru Wielkiego zamienimy w prawdziwy raj dla tych, którzy cenią sobie taniec i dobrą zabawę! Z niewątpliwym fasonem i ewidentnie pod nogę zagra nam sztajerowa ferajna.

Kapela Sztajer to zespół zdolnych, młodych muzyków grających szlagiery lat 20’, 30’. Muzykę podwórkową dawnej Warszawy oraz najpopularniejsze utwory polskich artystów minionych dekad, takich jak Grzesiuk, Grechuta i inni.

Sobota, 15 czerwca, godz. 20.00

ul. Pl. Piłsudskiego 9

Rezerwacje: 509 417 000

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od12.06.2024 do 14.06.2024 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, i umieszczeniu w terminie od 12.06.2024 do 14.06.2024 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „Z kim i dlaczego chciałbyś pójść na Potańcówkę z Kapelą Sztajer w Ave Pegaz.” Ponadto należy oznaczyć osobę, z którą chciałoby się pójść na wydarzenie. Odpowiedź powinna być udzielonna pod wpisem konkursowym umieszczonym na na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 14.06.2024 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, trafia ona do puli nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda