mobile
REKLAMA

Kto i w jakim celu musi posiadać licencję transportową?

Chcąc prowadzić działalność zarobkową, związaną z przewozem osób i towarów, przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek o licencję transportową. Dotyczy to przewozów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Aby uzyskać tego typu zezwolenie, należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego. Licencja daje możliwość świadczenia odpłatnych usług transportowych w kraju i w transporcie międzynarodowym (licencja wspólnotowa).

Artykuł sponsorowany
Kto i w jakim celu musi posiadać licencję transportową?

Jak uzyskać licencję transportową?

Ustawa o transporcie drogowym z 2013 roku oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 określa jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania licencji transportowej. Aby otrzymać prawo do wykonywania zawodu przewoźnika krajowego, należy w Starostwie Powiatowym złożyć wniosek z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, oświadczenie tej osoby o pełnionej funkcji, zaświadczenie o niekaralności oraz dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa (np. roczne sprawozdanie finansowe). Ponadto wymagane jest również oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej, czyli miejsca postojowego dla posiadanych pojazdów. Starania przewoźnika o licencję wspólnotową zaczynają się od udokumentowania przynajmniej trzyletniego doświadczenia w transporcie krajowym, na który oczywiście musi posiadać licencję. Podobnie jak w przypadku przewozów krajowych potrzebny będzie certyfikat kompetencji zawodowych, wymienione wyżej oświadczenia, a także wykaz pojazdów i potwierdzenie wniesienia obowiązkowych opłat skarbowych. Firma powinna odznaczać się dobrą opinią oraz niebudzącą wątpliwości sytuacją finansową, prawną i majątkową. Siedziba firmy musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej.  Skompletowane dokumenty należy składać w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, który w ciągu miesiąca podejmie decyzję o przyznaniu zezwolenia. Okres obowiązywania licencji wynosi do 5 lat lub od 5 do 10 lat, w zależności od wnioskowanego przez przedsiębiorcę przedziału.  Całkowity koszt uzyskania licencji do 5 lat to 4000zł plus 440zł za każdy zgłoszony pojazd, oraz 8000zł plus 880zł za każdy zgłoszony pojazd, jeśli licencja jest wydawana na czas od 5 do 10 lat. Z uwagi na fakt, że prowadzenie działalności transportowej to ogromna odpowiedzialność za przewożonych pasażerów oraz cenne towary, warto zabezpieczyć firmę.  Powszechnym rozwiązaniem są polisy OCP lub OCS. Dzięki zastosowaniu ubezpieczenia można liczyć na pomoc z odszkodowania w nieprzewidzianych sytuacjach (opóźnienia, kradzieże).

 

Użyczanie licencji osobom trzecim

Licencja transportowa nie jest dokumentem, który można udostępniać. Ma charakter indywidualny, a cały proces jej uzyskania jest złożony i wymaga dopełnienia szeregu formalności. Art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, wprost mówi o braku możliwości dzielenia się uprawnieniem. Łamanie tego przepisu może skutkować całkowitą utratą licencji i prawa do wykonywania zawodu przewoźnika. Ustawodawca przewiduje możliwość przeniesienia uprawnień na inną osobę
w wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. przekształcenie przedsiębiorstwa lub postępowanie spadkowe. Wszelkie tego typu okoliczności są weryfikowane w oficjalnym postępowaniu.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda